Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Anketa

Veľmi si vážime, že nám venujete svoj čas a zapojíte sa do našej ankety.

Z ponúkaných možností môžete vybrať viac odpovedí.
Ak budete chcieť svoju odpoveď/odpovede upresniť alebo viac rozpísať, využite prosím priestor pre komentár.
Ďakujeme Vám.

Aký ste mali dôvod, že ste nevyužili v predchádzajúcich rokoch predplatné súboru služieb SERVIS?


Tu môžete uviesť komentár k vybranej odpovedi/odpovediam: