Skip Navigation LinksSTORMWARE > Letné vyladenie programu POHODA

Letné vyladenie programu POHODA

Akcia bola ukončená 31. 8 2015.

Využite kľudnejšie obdobie, ktorým je leto, a nechajte si vyladiť svoj ekonomický systém POHODA. Za zvýhodnených podmienok sa Vám naši odborní špecialisti v priebehu dvojhodinovej konzultácie pozrú napríklad na to, či máte program POHODA správne nastavený, či využívate efektívne všetky funkcie, prípadne overia, či správne zálohujete. Je toho samozrejme ešte viac.

Chcem sa hneď objednať

 

V rámci našej akcie zrealizujeme:

 základnú kontrolu správy programu

 • Zameriame sa na správnosť inštalácie alebo zálohovania. Preveríme integritu údajov i zaťaženia programu. Vyskúšame tiež skúšobné načítanie zálohovaných údajov.

 kontrolu nastavenia programu

 • Pozrieme sa, ako máte globálne nastavený program POHODA a či efektívne využívate užívateľské nastavenie. Nezabudneme na kontrolu nastavenia prístupových práv a odporučíme Vám nastavenie ideálne práve do Vašej prevádzky.

 vyladenie práce v programe POHODA

 • Pracuje Váš program POHODA naozaj efektívne? Využívate na maximum jeho možnosti a funkcie? Viete napríklad, ako sa užívateľsky upravuje nástrojova lišta programu, ako si pridať často používané funkcie alebo aké klávesové skratky môžete používať? Používate šablóny pre rýchlejšie vytváranie záznamov? Využívate agendu úloh a upozornení? Čo všetko dokáže adresár? POHODA tiež dokáže veľmi inteligentným spôsobom vyhľadávať záznamy v agendách. Aj toto Vám môžeme ukázať.

ikona optimalizácia využitia tlačových zostáv

 • Prakticky v každej agende systému POHODA môžete pracovať s tlačovými zostavami. Pozrieme sa na to, aké používate práve Vy, resp. odporučíme Vám, ktoré by ste používať mohli, aby ste si uľahčili prácu. Tlačové zostavy sa dajú tiež užívateľsky upraviť. Povieme si, ako na to.

Možnosti objednania:

Službu Letné vyladenie programu POHODA môžete objednať:

Podmienky akcie Letné vyladenie programu POHODA

Spoločnosť STORMWARE s.r.o. ponúka v rámci časovo obmedzenej akcie s názvom Letné vyladenie programu POHODA vykonanie vybraného okruhu individuálnych služieb. Tieto služby sú poskytované za zvýhodnenú cenu.

 • Akcia trvá v termíne od 01. 06. 2015 do 31. 08. 2015.
 • Na uvedenú akciu má nárok vlastník produktu POHODA, POHODA SQL alebo POHODA E1 vo verzii 2015.
 • Rozsah služieb poskytovaných v rámci tejto akcie je stanovený na 2 hodiny za celkovú zvýhodnenú cenu 45 € (cena bez DPH). V prípade, že služba nebude vyčerpaná v plnom rozsahu z dôvodu na strane vlastníka licencie, nevzniká nárok na vrátenie pomernej čiastky za nevyčerpané služby.
 • Cena nezahŕňa služby spojené s odstraňovaním problémov zistených pri vykonávaní služby. Po predchádzajúcej dohode s konzultantom je možné rozšíriť rozsah poskytovaných služieb nad rámec akcie Letné vyladenie programu POHODA, a to za bežné hodinové sadzby podľa aktuálneho cenníka.
 • Cena služby platí v prípadoch, keď je počítač s údajmi dopravený do prevádzky spoločnosti STORMWARE. V prípade vykonania služby v sídle vlastníka licencie budú k cene služby pripočítané náklady na dopravu konzultanta (čas strávený na ceste 13 €/h + dopravné 0,30 €/km) (ceny bez DPH).
 • Objednávky na túto akciu budeme vybavovať v poradí, v akom budú prijaté. Termíny budú dohodnuté podľa časových možností konzultantov.
 • V prípade vyčerpania kapacitných možností konzultantov si vyhradzujeme právo odmietnuť poskytnutie služby.
 • Vlastník licencie môže čerpať služby v rámci tejto akcie iba raz.
 • Podmienky poskytovania služieb sa v ostatnom riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti STORMWARE.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 123144 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: