Nové číselné rady na vaše prianie

Lukáš Mužátko / 24. 10. 2016

Existujúce číselné rady

Keď sme na začiatku navrhovali aplikáciu mPOHODA a jej číselné rady, dbali sme na jednoduchosť nastavenia a predovšetkým na to, aby nevznikali doklady s duplicitnými číslami. Mobilná aplikácia pracuje i bez pripojenia na internet a nemá preto teda možnosť overiť si na serveri, že číslo dokladu nebolo použité inde. Je preto nutné, aby každé zariadenie malo svoj číselný rad, podobne ako to poznáte z Pobočkového spracovania údajov (PSÚ) v programe POHODA.

Rovnako synchronizácia s programom POHODA neprebieha online, ale po dávkach. Preto sme číselným radom v aplikácii mPOHODA dali písmennú predponu mFV, aby nedochádzalo ku konfliktu s dokladmi vystavenými v programe POHODA.

Ako budú nové rady vyzerať?

Prednostne sa číselné rady už budú synchronizovať s programom POHODA, z ich pomenovania odpadne písmenná predpona „m“ a samotné čísla dokladov budú kratšie. V programe POHODA budú číselné rady iba na čítanie a nebude z nich možné vystavovať doklady. Aplikácia mPOHODA si vlastne týmto rezervuje svoje číselné rady, aby v programe POHODA nemohol vzniknúť doklad s rovnakým číslom.

Po novom si budete môcť vybrať, či chcete doklady vystavovať len s pripojením k serveru mPOHODA, alebo bez neho. S online radami budete môcť vystavovať doklady len s pripojením, ale vďaka tomu budú všetky doklady v jednom nadväzujúcom číselnom rade. Pokiaľ ponecháte rad typu offline, zostane v číselnom rade označenie užívateľa a zariadenia tak, aby malo každé zariadenia svoj číselný rad. V oboch prípadoch budú mať nové čísla dokladov maximálne 10 znakov.

Nové rady – ako na to?

Na začiatku je potrebné nastaviť šablónu číselných radov. Z nej budú odvodené číselné rady pre rôzne typy dokladov, účtovné roky i zariadenia. Pokiaľ si vhodne nastavíte šablónu, nebudete sa musieť o číselné rady už naďalej starať. Číselné rady sa automaticky vytvoria v momente, keď sú prvýkrát potrebné, napríklad pri vystavení faktúry v novom roku, po pripojení nového zariadenia a pod.

Čo je potrebné nastaviť?

  • 1. Použitie: Vyberte režim online, alebo offline, ako je popísané vyššie.
  • 2. Platnosť: Odporúčame nechať prázdne pole Platnosť do, vďaka tomu bude nastavenie platné i pre ďalšie roky.
  • 3. Formát: Pokiaľ vám nevyhovuje prednastavený formát číselného radu, je možné vytvoriť aj vlastný. Môžete zmeniť počet číslic pre rok, vložiť vlastný text, nastaviť iné poradie premenných apod. Akonáhle ste s formátom spokojný, kliknite na guľaté tlačidlo Preniesť zmeny a vrátite sa na stránku Šablóny číselných radov.

Na záver šablónu uložte, čím sa vám automaticky vytvoria číselné rady pre jednotlivé typy dokladov v aktuálnom roku. Ďalšie rady sa budú vytvárať automaticky, akonáhle to bude potrebné. Je možné zmeniť i jednotlivé číselné rady pre konkrétny rok a typ dokladu. Upravujú sa podobne ako šablóna, len sa prevedené zmeny dotknú iba konkrétneho typu dokladu a roku. Podrobne je všetko opísané v novej Nápovede k aplikácii mPOHODA.

A čo my, existujúci užívatelia?

Užívatelia, ktorí s mPohodou už nejaký čas fakturujú, môžu naďalej používať existujúci formát číselných radov. Pokiaľ chcú prejsť na nový formát, musia ukončiť šablónu pôvodných číselných radov – odporúčame ku koncu účtovného obdobia – a založiť novú šablónu.

Testujte, skúšajte…

Vďaka tejto novinke si môžete nastaviť rady podľa svojich predstáv. Zároveň sme sa snažili zachovať jednoduchosť použitia pre tých, čo si formát radov upraviť nechcú. Vaše pripomienky a námety radi privítame na adrese mpohoda@stormware.sk.