Storno predajky a vytvorenie opravného dokladu v mPOHODE

STORMWARE s.r.o. / 29. 11. 2022

Potrebujete na vystavenej faktúre, alebo na predajke spätne upraviť nejakú nezrovnalosť? V novej verzii mPOHODA 11.0 máte možnosť vystaviť opravný doklad (dobropis, alebo ťarchopis), resp. stornovať predajku. Stornovacím dokladom rýchlo vyriešite zníženie množstva peňazí v pokladni, alebo vrátenie skladových zásob na sklad. Opravným dokladom opravíte vyfakturované položky, resp. ceny.


Vystavenie opravného dokladu

Pre vytvorenie opravného (daňového) dokladu prejdite na detail vybranej faktúry a kliknite na ikonu , kde následne zo zobrazenej ponuky zvolíte Dobropis, alebo Ťarchopis. mPOHODA pre typ dokladu Dobropis, resp. Ťarchopis automaticky vytvorí nový číselný rad a pôvodnú faktúru s opravným daňovým dokladom previaže cez záložku Doklady.
Opravné doklady (dobropisy a ťarchopisy) vytvorené v mPOHODE je možné s POHODOU synchronizovať obojsmerne. Oproti tomu opravné doklady vytvorené v POHODE sa do mPOHODY neprenesú.Storno predajky

Stornovací doklad vytvoríte povelom Stornovať , ktorý nájdete v nástrojovej lište na detaile príslušnej predajky. Stornovaný doklad (t. j. pôvodná predajka) aj naďalej zostane vo vašej evidencii.
Na stornovací doklad sa automaticky vloží forma úhrady V hotovosti, aj keď pôvodná predajka obsahovala inú formu úhrady.

Ak vykonávate storno jedného dokladu opakovane, na stornovacie doklady mPOHODA automaticky vloží doposiaľ nestornované položky a množstvá. Ak budete potrebovať storno predajky zrušiť, jednoducho odstránite doklad, ktorým bola stornovaná.Nové ikony pre rýchlu obsluhu aplikácie

V hlavnom zozname agendy Predajky rozlíšite stornované a stornovacie doklady od ostatných dokladov podľa nových ikon, o ktoré sme zároveň rozšírili aj filter:


  Stornovacie doklady

  Stornované doklady

  Čiastočne stornované doklady

  Storno bez väzby na doklad

 

V hlavnom zozname agendy Faktúry nájdete opravné doklady pod novou ikonou, ktorú sme doplnili aj do filtru:


  Opravný doklad