Vyskúšajte nové funkcie: predajné ceny a odložené predajky

Lukáš Mužátko / 01. 06. 2017

Predajné ceny

Všetky komfortné nastavenia predajných cien, ako ich poznáte z programu POHODA si teraz môžete preniesť do svojej mobilnej aplikácie. Stačí mať predajné ceny v programe POHODA nastavené a spustiť synchronizáciu s novou verziou aplikácie mPOHODA.

Pri pridávaní položiek na doklad v mobilnej aplikácii si potom môžete vybrať, v akej predajnej cene ju budete predávať. Pokiaľ má odberateľ priradenú svoju predajnú cenu (nastavíte v Adresári v programe POHODA), táto hodnota sa automaticky nastaví pri vložení odberateľa do dokladu.

Predajnú cenu môžete meniť kedykoľvek počas práce s dokladom. Myslíte však na to, že zmena predajnej ceny na doklade sa neaplikuje na už pridané položky, ale iba na tie, ktoré pridáte.

Novinka je zapracovaná v aplikácii od verzie mPOHODA 2.5 pre Adroid, mPOHODA 2.2 pre iOS. Okrem toho sme do aplikácie pridali mnoho ďalších vylepšení a opráv.