Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Zaokrúhlenie platieb v hotovosti na 5 centov od 1. júla 2022

STORMWARE s.r.o. / 28. 06. 2022

Od 1. júla 2022 nadobúda účinnosť novela zákona o cenách, podľa ktorej sa platby prijaté v hotovosti musia zaokrúhľovať na 5 centov. Cieľom tejto legislatívnej úpravy je obmedzenie používania 1 a 2 centových mincí.

V aplikácii mPOHODA na túto zmenu reagujeme nasledovnou funkčnosťou:

  • zaokrúhlenie bude možné nastaviť na doklady, ktorých dátum vystavenia (v prípade pokladničných dokladov to je dátum platby) bude rovný alebo väčší ako 1.7.2022,
  • v prípade, že na doklade je použitá forma úhrady v hotovosti, doklad sa automaticky zaokrúhli na 5 centov,
  • zaokrúhlenie na 5 centov bude možné na doklade zmeniť aj ručne v časti Podrobnosti, pomocou prepínača: Zaokrúhlenie celkovej čiastky.