Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podmienky zľavy

Podmienky zľavy na prechod na vyšší rad alebo rozšírenie systému POHODA

Akcia bola ukončená 31. 8 2015.

Akcia: „Urobte krok vpred“

Urobte krok vpred

Spoločnosť STORMWARE v rámci akcie s názvom “Urobte krok vpred“ poskytuje pri splnení určených podmienok 20 % zľavu na niektoré produkty.
Zľava platí od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015.

Zľava vo výške 20 % na prechod na vyšší rad POHODA SQL alebo POHODA E1

Komu je určená:

 • užívateľom základného radu POHODA, ktorí chcú prejsť na vyšší rad POHODA SQL alebo POHODA E1
 • užívateľom radu POHODA SQL, ktorí chcú prejsť na vyšší rad POHODA E1

Zľava vo výške 20 % na rozšírenie

Komu je určená:

 • užívateľom radov POHODA SQL a POHODA E1, ktorí chcú rozšíriť počet svojich licencií (CAL, NET) alebo prejsť na vyšší variant v rámci radu

Zľava vo výške 20 % na riešenie Business Intelligence

Komu je určená:

 • užívateľom ekonomického systému POHODA na nákup riešenia Business Intelligence* alebo na rozšírenie tohto riešenia

* Produkt Business Intelligence vyžaduje na svoju prevádzku Microsoft SQL Server v edícii Standard.

Ďalšie podmienky pre poskytnutie vyššie uvedených zliav:

 • Táto akcia (zľava) platí od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015.
 • Na uvedené zľavy má nárok užívateľ programu POHODA vo verzii 2015, ktorý si zakúpil program POHODA do 30. 5. 2015, alebo pokiaľ si v priebehu platnosti zľavy predĺži predplatné súboru služieb SERVIS na rok 2015 (t.j. že používal program POHODA vo verzii 2014 a staršie).
 • Zľava sa nevzťahuje na službu SERVIS a nie je možné ju kombinovať s inými zľavami.
 • Zľavu je možné uplatniť priamo na centrále alebo na pobočkách spoločnosti STORMWARE, prostredníctvom telefónu + 421 2 59 429 911, alebo u ktoréhokoľvek registrovaného obchodného partnera spoločnosti STORMWARE.
 • Zľavu nie je možné uplatniť v e-shope.
 • Zľavy sa nespočítavajú.

 

Spoločnosť STORMWARE si zároveň vyhradzuje právo individuálne posúdiť poskytnutie zľavy konkrétnym užívateľom.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 129371 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: