Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2014

Update POHODA, rel. 10703

K dispozícii od: 18. 09. 2014

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Leto 2014, rel. 10700 (resp. 10701, 10702).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť update i pre Kasu Offline, rel. 10702.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10703 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

Sklady

 • Bola optimalizovaná rýchlosť vytvárania automatických objednávok v agende Zásoby.
 • Ak je vyplnená nákupná cena na záložke Dodávatelia v agende Zásoby, použije sa správne i pre naskladnenie zviazanej zásoby.
 • Pri vyskladnení zásoby v odvodenej mernej jednotke pomocou čiarového kódu sa už do dokladu vkladá predajná cena násobená koeficientom danej mernej jednotky zo záložky Dodávatelia.

XML

 • Pre rad POHODA E1 bol rozšírený import a export z/do agendy Užívateľské zoznamy o nový atribút "Konštanty".
 • Bol opravený import faktúry s väzbou na prijatú objednávku, ktorá má príznak Rezervované. Rezervovanú zásobu je možné vyskladniť i v prípade, kedy množstvo v objednávke (napr. 4 ks) je <= stav zásoby na sklade (napr. 5 ks) a ten je zároveň <= stav zásoby v rezervácii (napr. 10 ks).
 • Bol opravený import vydanej faktúry s položkou Ručný odpočet zálohy. Na vytvorenom doklade je už správna hodnota v poli K likvidácii.

Hardware

 • FT EFox tlačí správnu formu úhrady pri vrátení platby cez agendu Predajky.

Voliteľné parametre v POHODA E1

 • Na záložku Položky v užívateľskej agende máte možnosť vložiť pomocou funkcie AddItemRow až 1024 položiek.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2014, rel. 10702 zo dňa 30. 07. 2014:

Personalistika a mzdy

 • Bolo aktualizované tlačivo Oznámenie zamestnávateľa na verejné zdravotné poistenie pre zdravotnú poisťovňu Dôvera.
  Z dôvodu rôznej orientácie strany tlačív pre jednotlivé zdravotné poisťovne (VŠZP a UNION – na šírku, Dôvera – na výšku) boli rozdelené tlačivá v agende Pracovné pomery.

  Tlačovú zostavu Oznámenie zamestnávateľa na zdrav. poistenie (VŠZP, UNION) použijete pri tlači alebo exporte do .txt súboru pre príslušné zdravotné poisťovne – VŠZP, UNION.
  Tlačovú zostavu Oznámenie zamestnávateľa na zdrav. poistenie (Dôvera) použijete pri tlači alebo exporte do .txt súboru pre zdrav. poisťovňu Dôvera.

  Do dialógového okna tlač pre obidve tlačové zostavy bolo pridané nové pole Druh oznámenia. Podľa nastavenia (nové, opravné) sa vypĺňajú údaje v tlačovej zostave i v súbore .txt.
 • Na tlačových zostavách Kniha sociálneho fondu a Kniha sociálneho fondu po strediskách bolo zosúladené zobrazovanie stĺpca Stav. Čiastka sa už korektne zobrazuje zaokrúhlená na 2 desatinné miesta.
 • Bol upravený export Hlásenia o vyúčtovaní dane do formátu .xml v databázach s rokom 2011 a starších.
 • Bolo upravené zobrazovanie tlačovej zostavy Prehľad neprítomnosti v databázach s rokom 2012 a starších.

Účtovníctvo

 • Do tlačovej zostavy Zaúčtovanie dokladu - košieľka bolo dopracované automatické vyplnenie polí Zaúčtoval a Schválil (rovnaká funkčnosť ako v tlačovej zostave Zaúčtovanie dokladu); do tlačovej zostavy bola doplnená i celková suma dokladu.
 • V agende Adresár bolo pridané pole Členenie KV DPH pre prijaté aj pre vydané faktúry do prístupných stĺpcov tabuľky.
 • Pri prenose príjemky/výdajky do prijatej/vydanej faktúry sa už prenesie členenie KV DPH nastavené na adrese.
 • Do tlačovej zostavy Položky kontrolného výkazu bola pre sekcie B1, B2, B3 a C2 doplnená sumarizácia na doklad; sumarizácia nerozlišuje sadzby dane.
 • Do dialógu pre vymeranie dane (Záznam/Vymeranie DPH...) bolo pridané nové dátumové pole Dátum KV DPH; dátum vyplnený v tomto poli sa prenesie do vytvoreného interného dokladu.

Homebanking

 • Bolo upravené sťahovanie výpisov pre službu SLSP Databanking. Je možné stiahnuť i výpisy s väčším počtom obratov.
 • Bolo upravené načítanie výpisov pre banku ČSOB, formát Multicash.
 • Pri nastavení služby Citibank (agenda Homebanking) bola doplnená nová voľba Vnútorný formát čísla účtu. Pri zaškrtnutí tohto poľa a následnom načítaní výpisu, sa vykoná prevod vnútorného formátu čísla účtu na ABO formát.

XML

 • Pri XML importe faktúry s väzbou na adresár sa už prenáša nastavené členenie KV DPH.
 • Bol opravený aktualizačný import nákupnej ceny na skladovej karte zásoby.

Ostatné

 • Pri tlači cez pokladnicu EURO 50 mini sa správne tlačí skrátený názov zásoby.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2014, rel. 10701 zo dňa 05. 06. 2014:

 • Bolo opravené zobrazovanie a tlač veľkých obrázkov na tlačových zostavách.
 • Bolo opravené prekrývanie textov v agende Vydané faktúry na tlačovej zostave Faktúra v cudzej mene a Dodací list (nemecky); v agende Vydané zálohové faktúry na tlačovej zostave Zálohová faktúra v domácej mene (Euro) (nemecky) a v agende Ostatné pohľadávky tlačová zostava Pohľadávka.

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 131157 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť