Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2014

Update POHODA, rel. 10802

K dispozícii od: 28. 11. 2014

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2014, rel. 10800 (resp. 10801).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 10801.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 10802 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • Kurzový rozdiel vzniknutý uplatnením zálohovej faktúry v cudzej mene do konečnej zúčtovacej faktúry sa už správne premietne v agende Saldo.
 • Pre FT Easy-Pos bolo opravené zaokrúhlenie celkovej čiastky na doklade a orez dokladu v prípade tlače kópie.
 • V príkazoch SEPA XML sa v elemente MsgId vypĺňa dátum a čas vytvorenia; element slúži ako jednoznačný identifikátor súboru príkazu.
 • Ak sa pri aktualizačnom XML importe zásob zmení cena na skladovej karte, vykoná sa prepočet ceny i na zásobe typu Súprava, ktorá túto položku obsahuje.
 • V prípade, že má užívateľ pridelené práva na agendu Účtovné jednotky, sa mu správne zobrazuje ponuka v menu Súbor/Účtovné jednotky.
 • Do stromu práv agendy Prístupové práva v sekcii Súbor/Ostatné sme pridali novú voľbu Neobmedzovať práva pri prihlásení pomocou PIN. Ak je voľba zaškrtnutá, rešpektujú sa pre agendu Kasa u užívateľa všetky práva nastavené v tejto vetve i v prípade, že je prihlásený do programu POHODA pomocou PIN.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA 2014, rel. 10801 zo dňa 05. 11. 2014:

 • Bola opravená chyba pri hromadnom vystavovaní miezd, hromadné vystavenie miezd už prebehne korektne.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť