Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Jeseň 2015

Update POHODA, rel. 11102

K dispozícii od: 11. 11. 2015

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2015, rel. 11100.(resp. 11101).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11102.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11102 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • V účtovných jednotkách typu PÚ pri účtoch korekcie, ktoré majú smerovanie podľa implicitnej účtovej osnovy, bol k číslu riadku doplnený príznak korekcie. Odporúčame účty korekcie skontrolovať a v prípade potreby vykonať ručné úpravy.
 • V agende Pracovné pomery je opäť k dispozícii tlačová zostava Priemerný zárobok na pracovnoprávne účely.
 • V agende Definície zložiek mzdy boli nesprávne uvedené názvy v poli Druh. Pri definícii zložky Prostredie bol uvedený Druh s názvom Príplatok za prácu v noci, pričom do vystavenej mzdy zložka vstupovala korektne do pola Prostredie. Pri definícii zložky Práca v noci bol uvedený Druh s názvom Príplatok za prostredie, pričom do vystavenej mzdy zložka vstupovala do pola Práca v noci. Texty boli navzájom vymenené, dané definície si skontrolujte. Ak ste si vytvárali vlastné definície zložky mzdy s uvedenými druhmi, definície je potrebné upraviť ručne (vymeniť Druh) a v prípade trvalých zložiek mzdy po tejto zmene preniesť i do rovnomennej záložky.
 • Pri vyradení majetku sa už korektne vytvoria záznamy do agendy Účtovný denník. Chyba pri vyradení vznikla od verzie POHODA JESEŇ, release 11100.
  Ak ste v danej verzii majetok vyradili, je potrebné vyradenie zrušiť a vykonať znova.
 • Pre prenos kontaktnej osoby s vyplneným e-mailom z adresára bola vrátená späť pôvodná funkčnosť - ak do vydanej objednávky, vydaného dopytu alebo do prijatej ponuky prenesiete z adresára kontaktnú osobu s vyplneným e-mailom, prenesie sa tento údaj aj do poľa e-mail v danej agende.

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Jeseň 2015, rel. 11101 zo dňa 27. 10. 2015:

Mzdy a personalistika

 • Pri údajovej uzávierke sa do novovzniknutej databázy prenášajú len tie Trvalé zložky mzdy zamestnancov, ktoré sú pre vytváraný rok aktívne. Taktiež sa prenášajú všetky užívateľsky preddefinované definície zložiek mzdy.
 • Pri vyvolaní zloženej otázky v agende miezd jednotlivých mesiacov sa už program neukončí. 

Ostatné

 • Bol opravený import agendy Banka, pri importe sa už nezobrazí chybové hlásenie a import prebehne.
 • V agende Ostatné záväzky sa pri kopírovaní dokladu kopíruje už aj Variabilný symbol.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť