Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2017 > Aktualizácie k verzii Jeseň 2017

Aktualizácie k verzii Jeseň 2017

Update POHODA, rel. 11702

K dispozícii od: 14. 11. 2017

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2017, rel. 11700 (resp. 11701).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovaný update i pre Kasu Offline, rel. 11701.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 11702 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:

 • Po zadaní počtu hodín nadčasov alebo odpracovaných sviatkov vo vystavenej mzde sa už prepočíta osobné ohodnotenie zamestnanca, ktoré je zadané v agende Pracovné pomery. To isté platí pre pole Prémie, pre ktoré je % prémií zadané v agende Pracovné pomery.

 

Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Jeseň 2017, rel. 11701 zo dňa 03. 11. 2017:

 • Do programu Pohoda sme doplnili možnosť otvorenia a exportu tabuľky vo formáte Excel 2007 (.xlsx). Možnosť otvorenia tabuľky vo formáte Excel 2007 (.xlsx) nastavíte v agende Užívateľské nastavenie sekcia Ostatné, voľba Formát súboru Excel. Túto možnosť uvítate v prípade, ak pri otvorení tabuľky v Exceli dostanete chybu, ktorá je spôsobená aktualizáciou operačného systému
 • V prípade, že používate východiskového klienta MS Outlook pri odosielaní PDF súborov emailom, môžete v agende Užívateľské nastavenie, sekcia E-mailový klient, prepnúť voľbu Východiskový na MS Outlook (COM). Voľbu využijete v prípade problému s odosielaním PDF súborov, spôsobeným výrobcom operačného systému.
 • Bola opravená chyba otvárania dokumentov pracovnoprávnych vzťahov (vo formáte .odt) v programe OpenOffice a Microsoft Office 2010 a nižšom.
 • V agende Užívateľské nastavenie bola vytvorená nová sekcia Doklady, do ktorej boli presunuté východzie hodnoty pre polia Stredisko, Činnosť, Zákazka, Východisková sadzba DPH a tiež voľba Prenášať hodnoty do šablón.
Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť