Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > POHODA > Novinky vo verzii Jeseň 2018 > Aktualizácie k verzii Jeseň 2018

Aktualizácie k verzii Jeseň 2018

Update POHODA, rel. 12003

K dispozícii od: 21. 11. 2018

Na stiahnutie v Zákazníckom centre

Upozornenie: Tento update je určený k verzii programu POHODA Jeseň 2018, rel. 12000 (resp. 12001, 12002).

Upozornenie pre užívateľov modulu Kasa Offline: Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné mať nainštalovanú aktualizáciu pre Kasu Offline, rel. 12000.

Upozornenie pre PSÚ: V prípade pobočkového spracovania údajov zhrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12003 na centrále i pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Popis updatu:
 • Je možné zostaviť Priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2018.
 • Bolo opravené vytváranie príjemky/výdajky z prijatého/vydaného dobropisu. Program správne uvádza znamienko množstva na položke dokladu.
 • Pri načítaní výpisu Tatrabanky program správne nastaví predkontáciu na poplatkoch za kartové operácie podľa Globálneho nastavenia.
 • Pri otvorení agendy Sklady sa už nezatvárajú ostatné aktuálne otvorené agendy.
 • Bol opravený prenos prijatej objednávky do výroby, ak niektorá z položiek nemôže byť vyrobená z dôvodu nedostatočného množstva komponentov na sklade.
 • Pokiaľ nie je vo vstupnom XML dokumente uvedený spôsob zaokrúhľovania, použije sa pri importe dokladu do programu POHODA zaokrúhlenie podľa globálneho nastavenia.
 • Ak pri XML importe dokladu v cudzej mene nebude vstupný doklad obsahovať blok na položke dokladu, nebude už dochádzať k zamietnutiu importu. Zobrazí sa len upozornenie.
 • Bol opravený FTP prenos súboru cez všeobecný internetový obchod pri nastavenom kódovaní UTF-8, ak názov súboru obsahoval diakritiku.
 • Bolo upravené generovanie XML požiadavky pre import údajov z internetového obchodu do programu POHODA.


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Jeseň 2018, rel. 12002 zo dňa 26. 10. 2018:

 • Pri XML importe dokladu so skladovou položkou už dochádza k aktualizácii stavu zásoby v poli Objednávky a Rezervácia na skladovej karte v agende Zásoby.
 • Z dôvodu pripravovaných zmien v mzdových agendách bude možné mzdy za mesiac 01/2019 a vyššie vystaviť až v aktualizácii programu Január 2019 (rel. 12100).


Nasledujúce zmeny už obsahovala aktualizácia POHODA Jeseň 2018, rel. 12001 zo dňa 11. 10. 2018:

 • Bol opravený XML import dokladov v cudzej mene. Správne sa naimportujú čiastky dokladu.
 • Bolo opravené načítanie balíčka z programu KASA OFFLINE v prípade zapnutej voľby „Pri importe previesť pohyby na výdajku“.


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132083 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť