Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Aktualizácie k verzii Leto 2020

Aktualizácie k verzii Leto 2020

Update POHODA, rel. 12502

K dispozícii od: 16. 09. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12500

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12502 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Pri zvýšení/znížení odpočtu dane v dokladoch zaradených do časti B1 kontrolného výkazu DPH sa už táto oprava v zostavenom dodatočnom kontrolnom výkaze DPH zobrazí korektne.

Update POHODA, rel. 12501

K dispozícii od: 08. 07. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12500

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12501.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12501 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

Upravili sme radenie predkontácií na tlačových zostavách Príjmy a výdavky podľa predkontácií, Príjmy a výdavky podľa typu predkontácie, Príjmy a výdavky podľa predkontácií po strediskách a Príjmy a výdavky podľa typu predkontácie po strediskách.

Ak hromadne zmeníte záznamy v účtovnom denníku prostredníctvom funkcie Záznam/Editácia/Upraviť všetko, nastaví sa predkontácia Ručne len v zdrojových dokladoch, ktoré boli hromadne upravené.

V agende Predajky je opäť možné hromadne upravovať pole Predkontácia, ale len v dokladoch, ktoré nie sú zaúčtované.

V agende Zásoby sme povolili hromadnú úpravu pre polia Kód tovaru, Dopl. m.j., Koeficient a Krajina pôvodu.

V agendách zdrojových dokladov sme povolili hromadnú úpravu pre pole Dátum daň. povinnosti, taktiež sme povolili hromadnú úpravu v jednotlivých sekciách zostaveného Kontrolného výkazu DPH.

eKasa Varos – v prípade prijatej vyššej sumy formou úhrady Platobná karta, program správne rozpisuje rozpis platidiel na tlačenom doklade.