Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Akcia platí do 31.12. 2020 pri nákupe aplikácie mPOHODA Basic

Aktualizácie k verzii Jeseň 2020

Update POHODA, rel. 12601

K dispozícii od: 18. 11. 2020
Vzťahuje sa k verzii: POHODA, rel. 12600

Kvôli vyrovnaniu verzií databáz je potrebné stiahnuť a nainštalovať aj novú verziu pre Kasa Offline, rel. 12601.

V prípade pobočkového spracovania údajov zohrajte všetky balíčky z pobočiek na centrálu a až potom nainštalujte aktualizáciu programu POHODA, release 12601 na centrále i na pobočkách. Na centrále prostredníctvom povelu Súbor/Dátová komunikácia/Pobočkové spracovanie údajov/Odoslanie údajov vygenerujte balíček č. 1 pre každú pobočku. V agende Súbor/Účtovné jednotky založte na pobočkách z balíčka č. 1 novú účtovnú jednotku.

V projekte „Prvá pomoc“ na podporu udržania zamestnanosti boli upravené podmienky. Nové podmienky sú platné pre oprávnené obdobie od 01. októbra 2020, tzv. „Prvá pomoc +“

Zamestnávateľ môže využiť jedno z nasledujúcich opatrení:

Opatrenie č. 1 – Podpora zamestnávateľov, ktorí v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu na základe Opatrenia ÚVZ uzatvorili alebo zakázali prevádzky.

Opatrenie č. 3 – Podpora zamestnávateľov zasiahnutých mimoriadnou situáciou.

Z opatrenia č. 3 je možné vybrať jeden zo spôsobov oprávnených výdavkov:

  • 3A – príspevok na úhradu mzdy zamestnancov, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa.
  • 3B – paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca, v závislosti od poklesu tržieb.

Tlačová zostava Podklady pre príspevok – náhrada mzdy za prekážky bola upravená. Zostava naďalej obsahuje údaje o jednotlivých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, ktorým bola vyplatená náhrada mzdy za prekážky na strane zamestnávateľa. Po novom, od mesiaca október, však do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorých dátum nástupu je najneskôr 02.09.2020.

Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, priemerný hodinový zárobok, počet hodín prekážok na strane zamestnávateľa, vyplatenú náhradu mzdy za prekážky; po novom obsahuje i % sadzbu poist. zamestnávateľa a celkovú cenu práce. Celková cena práce je zobrazená len informatívne, môže slúžiť ako pomôcka pri kontrole výpočtu príspevku. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza 80% celkovej ceny práce za počet hodín prekážok v práci na strane zamestnávateľa a súčasne je to najviac suma, ktorú určuje opatrenie, t.j. 1100,- Eur. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať dôvody: opatrenie č.1, opatrenie č. 3A. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený.

Tlačová zostava Podklady pre príspevok – mzdové náklady bola upravená. Zostava naďalej obsahuje údaje o všetkých pracovných pomeroch zamestnancov v danom mesiaci, avšak po novom ich dátum nástupu je najneskôr 02.09.2020.

Zostava obsahuje priezvisko, meno, rodné číslo, výšku vyplatenej mzdy; po novom obsahuje i celkovú cenu práce. Zostava obsahuje i stĺpec Príspevok, do ktorého sa uvádza 80% celkovej ceny práce, najviac však vo výške paušálneho príspevku, ktorý zodpovedá výške poklesu tržieb v danom mesiaci. V dialógovom okne Tlač je možné vybrať pokles tržieb podľa opatrenia č.3B: od 20% do 39,99%, od 40% do 59,99%, od 60% do 79,99%, o 80% a viac. Vybraný pokles tržieb určuje maximálny príspevok pre daného zamestnanca. Vyčíslený príspevok poslúži ako predpokladaná výška príspevku, ktorý bude na zamestnanca vyplatený.

  • Pokles tržieb o 20% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 270 €.
  • Pokles tržieb o 40% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 450 €.
  • Pokles tržieb o 60% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 630 €.
  • Pokles tržieb o 80% a viac – príspevok na 1 zamestnanca bude max. 810 €.

Naďalej do zostavy vstupujú zamestnanci, ktorým zamestnávateľ prideľuje prácu, ako aj zamestnanci, ktorým zamestnávateľ nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§142 Zákonníka práce). Do zostavy nevstúpi zamestnanec, ktorý mal viac ako 50% svojho pracovného úväzku v danom mesiaci prekážky na strane zamestnanca (choroba, ošetrovné, atď.) alebo čerpal dovolenku.

Ak na zamestnanca poberáte príspevok v rámci AOTP z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny alebo so zamestnancom ukončíte pracovný pomer v určitej lehote, na daného zamestnanca sa príspevok neposkytuje; zamestnanca je potrebné odfiltrovať, prípadne do zverejneného výkazu neuvádzať.

Tlačové zostavy slúžili ako podklad na vyplnenie výkazov, ktoré boli zverejnené v rámci projektu „Prvá pomoc“. Po novom, podáva žiadosť a výkazy zamestnávateľ výlučne elektronicky a to prostredníctvom portálu www.slovensko.sk.

Podanie na portáli vyžaduje zadanie údajov o zamestnávateľovi, číslo dohody pridelené úradom, obdobie, za ktorý sa žiada príspevok a pod. Ďalšie údaje, ktoré je potrebné zadať, závisia od opatrenia, na základe ktorého zamestnávateľ žiada príspevok. Súčasťou podania je zoznam zamestnancov, na ktorých zamestnávateľ uplatňuje príspevok. Zoznam zamestnancov nie je možné pripojiť ako prílohu. Jednou z možností je zoznam nadefinovať ručne na portáli. Ďalšou možnosťou je vložiť zamestnancov hromadne, prostredníctvom csv súboru.

Na tlačových zostavách sa okrem poľa Náhľad nachádza i pole Export. Nové pole Export slúži na vytvorenie súboru .csv. Zvolením povelu Export sa zobrazí dialógové okno, pomocou ktorého si zvolíte umiestnenie vytváraného súboru. Vytvorený súbor bude obsahovať zoznam zamestnancov vybraných do zostavy a údaje, ktoré sú potrebné uviesť o zamestnancoch do výkazov pre opatrenie č. 1, opatrenie č. 3A alebo opatrenie č. 3B.

Takto pripravený súbor otvoríte v poznámkovom bloku a údaje skopírujete (CTRL+C). Ak na portáli zaškrtnete voľbu Áno, preferujem cez CSV import, zobrazí sa ďalšie okno, do ktorého prilepíte skopírované údaje (CTRL+V). Tieto údaje je potrebné preniesť do tabuľky portálu pomocou Naimportovať CSV zamestnancov.

Bola aktualizovaná knižnica pre komunikáciu s eKasa Euro (online).


Update 12601 obsahuje taktiež tieto úpravy a zapracovania:

Pohoda už správne vytvorí zaúčtovanie predajok v agende Pokladňa v prípade použitia strediska na predajkách.

Bol opravený export textových polí do excelu z náhľadu tlačovej zostavy.