Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Zoznam dokladov pre export

Posledná aktualizácia 11. 10. 2022

Faktúry

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export vydaných faktúr podľa dátumu vystavenia.
Export vydaných faktúr podľa názvu firmy alebo IČO firmy.
Export všetkých vydaných faktúr.
Export vydaných faktúr podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export vydaných faktúr. Export nových alebo zmenených záznamov.
Export už existujúcej vydanej faktúry do PDF súboru na disk
Export všetkých vydaných faktúr aj s informáciou o likvidácii

Objednávky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export vydaných objednávok podľa dátumu vystavenia.
Export vydaných objednávok podľa IČO firmy.
Export všetkých vydaných objednávok.
Export všetkých prijatých objednávok.
Export vydaných objednávok podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export prijatých objednávok. Export nových alebo zmenených záznamov.

Ponuky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export ponúk podľa dátumu vystavenia.
Export ponúk podľa názvu firmy.
Export všetkých ponúk.
Export ponúk podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export ponúk. Export nových alebo zmenených záznamov.

Dopyty

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export dopytov podľa dátumu vystavenia.
Export dopytov podľa IČO firmy.
Export všetkých dopytov.
Export dopytov podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export dopytov. Export nových alebo zmenených záznamov.

Príjemky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export príjemiek podľa dátumu vystavenia.
Export príjemiek podľa názvu firmy.
Export všetkých príjemiek.
Export príjemiek podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export príjemiek. Export nových alebo zmenených záznamov.

Výdajky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export výdajok podľa dátumu vystavenia.
Export výdajok podľa názvu firmy.
Export všetkých výdajok.
Export výdajok podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export výdajok. Export nových alebo zmenených záznamov.

Výroba

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export výroby podľa dátumu vystavenia.
Export výroby podľa názvu firmy.
Export všetkých záznamov výroby.
Export výroby podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export výroby. Export nových alebo zmenených záznamov.

Prevod

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export prevodiek podľa dátumu vystavenia.
Export všetkých záznamov prevodiek.

Pohyby

Popis zpracovania:Podrobnosti zpracovania
Schéma verze 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie:
popis
verze 2.x
Export všetkých záznamov z agendy Pohyby.
Export pohybov podľa typu dokladov(agendy).
Export pohybov podľa kódu zásoby.

Predajky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export predajok podľa dátumu vystavenia.
Export predajok podľa názvu firmy.
Export všetkých predajok.
Export predajok podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export predajok. Export nových alebo zmenených záznamov.

Pokladničné doklady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export pokladničných dokladov podľa dátumu vystavenia.
Export pokladničných dokladov podľa názvu firmy.
Export všetkých pokladničných dokladov.
Export pokladničných dokladov podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export pokladničných dokladov. Export nových alebo zmenených záznamov.

Interné doklady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export interných dokladov podľa dátumu vystavenia.
Export interných dokladov podľa názvu firmy.
Export všetkých interných dokladov.
Export interných dokladov podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export interných dokladov. Export nových alebo zmenených záznamov.

Banka

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export bankových dokladov podľa dátumu vystavenia.
Export bankovnýchch dokladov podľa názvu firmy.
Export všetkých bankových dokladov.
Export bankových dokladov podľa uživateľského filtra programu POHODA.
Export bankových dokladov.Export nových nebo zmenených záznamov.

Účtovný denník (PÚ)

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export účtovných dokladov podľa dátumu vystavenia.
Export účtovných dokladov podľa názvu firmy.
Export všetkých záznamov účtovného deníka.
Export účtovných dokladov podľa uživateľského filtra programu POHODA.
Export účtovných dokladov. Export nových nebo zmenených záznamov.

Adresy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export všetkých adries.
Export adries podľa filtra "Obec".
Export adries podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export adries. Export nových alebo zmenených záznamov.

Zásoby

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list_stock.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Export zásob podľa kódu zásoby.
Export zásob podľa skladu.
Export zásob podľa členenia skladu.
Export zásob podľa parametra "Internet".
Export zásob podľa užívateľského filtra programu POHODA.
Export všetkých zásob.
Export zásob. Export nových alebo zmenených záznamov.
Export zásob. Možnosť definovať, ktoré údaje zásob neexportovať.

Strediská

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu stredísk verzia 1.1
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu stredísk verzia 2.0

Činnosti

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklady požiadavky o vyexportovaní zoznamu činností verzia 1.1
Príklady požiadavky o vyexportovaní zoznamu činností verzia 2.0

Zákazky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu zákaziek.

Sklady

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vyexportovanie zoznamu skladov.

Členenie skladov

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu členení skladov.

Saldo

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ balance.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vyexportovanie salda.

Zoznam účtovných jednotiek

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu účtovných jednotiek.

Bankové účty

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požadavky na vyexportovanie Bankových účtov.

Hotovostné pokladne

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na vyexportovanie zoznamu hotovostných pokladní.

Zoznam predkontácií (JÚ)

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu predkontácií jednoduchého účtovníctva.

Zoznam predkontácií (PÚ)

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu predkontácií podvojného účtovníctva.

Zoznam účtov účtovej osnovy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu účtov účtovej osnovy.

Zoznam prefixov číselných radov

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu prefixov číselných radov.

Zoznam predajných cien

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie zoznamu predajných cien.

Voliteľné parametre

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky exportu parametrov ponúk.

Užívateľské zoznamy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky o vyexportovanie užívateľských zoznamov.

Kategórie Internetových obchodov

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky exportu Internetových kategórií.

Parametre Internetových obchodov

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky exportu Internetových parametrov.

Hromadný export zoznamov

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Hromadný export zoznamov (Strediská, Činnosti, Zákazky ...)

Individuálne ceny zásoby

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export individuálnych cien zásoby.

Dodávatelia zásoby (iba Pohoda E1)

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export dodávateľov zásoby.

Skupiny zásob

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ groupStocks.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export skupiny zásob.

Akciové ceny

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export akciových cien.

Inventúrne zoznamy

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export inventúrnych zoznamov.

Prevádzky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export zoznamu prevádzok.

Recyklačné poplatky

Popis spracovania:Podrobnosti spracovania
Schéma verzia 2.x:../schema/version_2/ list.xsd
Príklady na stiahnutie
popis
verzia 2.x
Príklad požiadavky na export recyklačných poplatkov.