Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA mServer

Poslední aktualizace 16. 02. 2017

Čo je POHODA mServer?

POHODA mServer je HTTP server, ktorý využíva HTTP protokol na prenos XML údajov pomocou páru požiadavka-odpoveď.

Celá komunikácia funguje tak, že klient pošle požiadavku na POHODA mServer, ten požiadavku spracuje a pošle odpoveď späť.

Výmena údajov medzi klientom a POHODA mServerom prebieha pomocou XML dát a je založená na rovnakom princípe ako všeobecná XML komunikácia programu POHODA.

Použitie POHODA mServera:

  • Aplikácie tretích strán
  • Internetové obchody

Komunikačný klient programu POHODA je založený na webových službách a HTTP protokole. Webová služba umožňuje webovej stránke rozšíriť ich funkcionalitu a dynamickosť. Webové služby môžu prijímať správy a na tieto správy odpovedať. Vďaka týmto dvom základnym vlastnostiam môže program POHODA poslať webovej službe dáta alebo požiadavku na dáta. Webová služba túto požiadavku vyhodnotí, spracuje a následne vytvorí odpoveď, ktorú pošle späť programu POHODA.

Odporúčané nastavenia:

  • Používať na serverovom operačnom systéme
  • Používať vo vnútornej sieti
  • Nepoužívať na PC, kde je verejná IP adresa

Zoznámenie sa s POHODA mServerom:

POHODA mServer je integrovaný (zapracovaný) ako súčasť programu POHODA, preto je potrebné pre jeho beh spustiť program POHODA. Každé spustenie jednej konfigurácie POHODA mServera si vyhradí jednu inštanciu programu POHODA len pre svoju komunikáciu. To znamená, že pri spustení POHODA mServera v programe POHODA je táto inštancia vyhradená len pre komunikáciu HTTP servera a nie je možné ju použiť na ručnú prácu v programe. Ak budete chcieť súčasne používať POHODA mServer a zároveň pracovať v programe POHODA ručne (to znamená spracovávať účtovné dáta), potom je potrebné pre každé spracovanie spustiť samostatnú inštanciu programu POHODA (spustiť program POHODA 2 krát) - raz v režime POHODA mServera a druhý raz pre bežnú ručnú prácu v programe.

Návrh použitia POHODA mServer:


Komunikácia mServer – aplikácie tretích strán (web server)


Komunikácia mServer – aplikácie tretích strán (VPN)