Využívame cookies pre zabezpečenie jednoduchšieho používania našich webových stránok. Pokračovaním v prehliadaní webu predpokladáme, že s tým súhlasíte. Rozumiem Viac informácii
Využite 30% zľavu na nový software pre začínajúcich podnikateľov

Všeobecný internetový obchod

Posledná aktualizácia 16. 10. 2016

Nový komunikačný klient Všeobecný internetový obchod umožní od verzie programu POHODA Jeseň, rel. 9600 prepojiť program POHODA s ľubovoľným Internetovým obchodom.

Komunikačný klient programu POHODA je založený na webových službáchHTTP protokole. Webová služba umožňuje webovej stránke rozšíriť jej funkcionalitu a dynamickosť. Webové služby môžu prijímať správy a na tieto správy odpovedať. Vďaka týmto dvom základným vlastnostiam môže program POHODA odovzdať webovej službe údaje alebo požiadavku na údaje. Webová služba túto požiadavku vyhodnotí, spracuje a následne vytvorí odpoveď, ktorú odovzdá späť programu POHODA.

Čo potrebujem na prepojenie programu POHODA a Internetového obchodu?

  • Váš Internetový obchod musí podporovať komunikáciu prostredníctvom webových služieb na HTTP alebo HTTPS protokole.
  • Webová služba bude posielať údaje pomocou metódy POST. Metóda GET na prenos údajov nie je v programe POHODA podporovná.
  • Webová služba bude posielať údaje vo formáte XML. Program POHODA podporuje len tento typ dát Content-Type: text/xml.

Kto vytvára webovú službu: Pohoda alebo Internetový obchod?

  • Webovú službu vytvára Internetový obchod.
  • Program POHODA poskytne komunikačného klienta, ktorý umožní výmenu údajov medzi internetovým obchodom a programom POHODA prostredníctvom HTTP alebo HTTPS protokolu.