Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Pre vývojárov

Posledná aktualizácia 24. 4. 2017

V tejto časti sa podrobnejšie zoznámite s princípom a nastavením XML komunikácie programu POHODA.