Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

XML Schema Validator

Aplikace XML Schema Validator slúži na všeobecnú validáciu súborov XML podľa zadanej schémy.

Pokiaľ xml import/export nie je korektný a požiadavka je nevalidná, XML Schéma Validator vám uľahčí prácu a vypíše v sekcii pre Log podrobné informácie, ktoré sa týkajú danej požiadavky. Dozviete sa umiestenie daného problému a výpis chyby, ktorú je potrebné opraviť podľa našej schémy.

Správny postup použitia aplikácie XML Schéma Validator, pre validáciu XML požiadaviek (request) a XML odpovedí (response), je nasledujúci. Pokiaľ program POHODA pri XML komunikácii zobrazí v odpovedi (response) hlásenie, že sa nepodarilo overiť obálku podľa schémy, je vhodné použiť XML Schema Validator, ktorý zistí, na akom mieste a z akého dôvodu nedochádza ku korektnemu XML importu/exportu vašej požiadavky.

Validácia XML súborov sa vykonáva pri importe xml dát do programu POHODA. Najprv dochádza ku kontrole samotnej obálky. Kontroluje sa teda dataPack a dataPackItem. Po kontrole obálky sa kontrolujú jednotlivé doklady napr. invoice, voucher, intDoc, stock atď.

Importovaný doklad alebo požiadavku pre import tzv. request je nutné validovať podľa data.xsd, ktorý nájdete v inštalačnom adresári programu POHODA v adresári Info\Schéma. Ako namespace použite nasledujúci text "http://www.stormware.cz/schema/data.xsd".