Skip Navigation LinksSTORMWARE > Pohodová škola

Pohodová škola

Cieľom projektu Pohodová škola  je zdokonalenie výučby účtovníctva v najrozšírenejšom ekonomickom systéme na našom trhu. Hlavnou prioritou je vytvorenie ďaleko prepracovanejšieho systému výučby účtovníctva, ktorý značne posilní kvalifikáciu študentov a prestíž školy. Ide o program dlhodobej spolupráce stredných, vyšších a vysokých škôl so spoločnosťou STORMWARE s. r. o., výrobcom ekonomického systému POHODA.

 

Prečo sa stať Pohodovou školou?

Zapojením sa do projektu získava škola nemalé výhody či už pre seba a svojich pedagógov, ale predovšetkým pre svojich študentov. Vďaka účasti na projekte je školou, ktorá ponúka svojim študentom i pedagógom „niečo navyše“ a neodmysliteľným dielom prispieva k realizácii kvalitnej, odborne a prakticky štandardizovanej výučby účtovníctva v programe POHODA.

Pohodová škola získa ZADARMO od spoločnosti STORMWARE potrebnú oporu a výhody v podobe:

 • účtovného programu POHODA,
 • vypracovaných výučbových osnov pre prácu v programe,
 • telefonickej a e-mailovej podpory,
 • seminárov pre pedagógov.

Certifikácia pre študentov a pedagógov

 • Medzi kľúčové výhody projektu Pohodová škola patrí realizácia odborných testov a udeľovanie certifikácií študentom a pedagógom, ktorí prejavia záujem o doloženie svojich praktických vedomostí pri práci v účtovnom systéme POHODA , a to formou hodnoverného osvedčenia priamo od výrobcu programu.
 • Certifikácia výrazne zvýši pozíciu študentov (absolventov) a ich konkurencieschopnosť na pracovnom trhu. Pohodová škola tak sprostredkuje svojim študentom oveľa vyššiu úroveň praktických vedomostí v jednom z najrozšírenejších účtovných programov, ktoré by postupne získavali až v priebehu ich profesijných začiatkov.
 • Účtovný program POHODA využíva pre svoju prácu a podnikanie viac ako 33 tisíc malých, stredných i veľkých podnikateľských subjektov na Slovensku a v Českej republike. Vďaka svojmu prívetivému užívateľskému prostrediu a jednoduchému ovládaniu sa stal vzorovým príkladom pre vývoj i iných ekonomických a účtovných programov.

Prečo sa nechať certifikovať?

Certifikáciou, ktorá dokladuje kvalitu práce v účtovnom systéme POHODA, si študenti zvýšia svoje šance pri hľadaní zamestnania. Na poli absolventov (uchádzačov o zamestnanie) budú konkurencieschopnejší. Ihneď po ukončení štúdia môžu buď pre svojich zamestnávateľov, alebo vo svojom vlastnom podnikaní kvalitne a bezchybne spracovávať účtovníctvo. Fázou prvotného, obvykle zdĺhavého, zaškoľovania, ktorej sa väčšina absolventov nevyhne, už prešli behom svojho štúdia.

Ako sa stať Pohodovou školou?

Jednoducho. Stačí byť strednou, vyššou alebo vysokou školou, na ktorej prebieha výučba účtovníctva a ktorá sa chce podieľať na rozširovaní praktických vedomostí svojich študentov v ekonomickom systéme POHODA. Bližšie informácie Vám poskytne garant projektu Ing. Zuzana Svobodová. Kontaktovať ju môžete na e-mailovej adrese svobodova@stormware.sk.


Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 126538 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: