Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

11.9 Recyklačné poplatky

Agenda Recyklačné poplatky slúži pre zápis jednotlivých recyklačných poplatkov, ktoré pri svojich zásobách účtovná jednotka používa. Pri každom poplatku je potrebné vyplniť správnu čiastku a mernú jednotku, v ktorej je vykazovaný. V poli Text na doklade uveďte text, ktorý chcete tlačiť na daňových dokladoch.

Celkovú hodnotu jednotlivých poplatkov za zvolené časové obdobie zobrazíte prostredníctvom tlačovej zostavy Prehľad recyklačných poplatkov za obdobie.
Recyklačné poplatky je možné priradiť k zásobám i hromadne pomocou funkcie Upraviť všetko z ponuky Záznam/Editácia. Nakoľko ide o nevratnú operáciu, odporúčame predtým vykonať zálohu účtovnej jednotky.

Recyklačné poplatky v agende Zásoby

Recyklačné poplatky nadefinované v rovnomernej agende priradíte jednotlivým zásobám v agende Zásoby prostredníctvom poľa Recyklačný poplatok na záložke Doplnkové údaje. Okrem samotného recyklačného poplatku tu doplníte i koeficient, ktorý udáva, koľkokrát sa má použiť recyklačný poplatok na základnú mernú jednotku zásoby. Ak je merná jednotka recyklačného poplatku kg a pri zásobe je vyplnené pole Hmotnosť, doplní sa koeficient automaticky.

Recyklačný poplatok na daňových dokladoch

Pri vložení zásoby do odberateľského dokladu sa automaticky na položku vkladá aj jej recyklačný poplatok. Ak chcete mať o recyklačnom poplatku prehľad, zaškrtnite voľbu Zobrazovať recyklačný poplatok na položkách v agende Globálne nastavenie/Sklady/Doklady so zásobami. Potom sa na položkách dokladov zobrazí pole RP, Text RP, Čiastka RP, M.j. RP Koef. RP, ktoré môžete vyplniť aj ručne napríklad pri textovo zadaných položkách.

Tlačové zostavy

Na tlačových zostavách daňových dokladov sa recyklačný poplatok tlačí pri každej položke, pri ktorej je vyplnený. Jedná sa o doklady z agend Pokladňa, Vydané faktúry Predajky. Tlačové zostavy agendy Recyklačné poplatky tvorí súpiska vybraných recyklačných poplatkov a prehľad o ich celkovej hodnote za zvolené obdobie.