00:00
Kategória: Základné vedomosti - POHODA

6. diel: Práca so záznamami: Triedenie a vyhľadávanie pomocou dynamických záložiek je to hračka.

Naučte sa rýchlo vyhľadávať záznamy. S dynamickými záložkami je to hračka.