Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
00:00
Kategória: Základné vedomosti - POHODA

Ako zobraziť dlhý e-mail na doklade?

V Pohode máte možnosť ľubovoľne upravovať tlačové zostavy – k tým jednoduchším operáciám, ktoré môžete sami pohodlne vykonať pomocou nástroja REPORT Designer, je zalamovanie riadkov alebo mierne posunutie objektov. Práve tie potrebujete pre úpravu zobrazenia dlhého e-mailu na doklade, a preto ich s vami názorne ukážeme.