Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
00:00
Kategória: DPH

Ako v programe POHODA nastaviť režim One Stop Shop (OSS)?

Od 1. júla 2021 platia nové pravidlá pre predaj tovaru a poskytovania služieb koncovým zákazníkom v Európskej únii. V slovenskej verzii programu odporúčame: Členenie DPH zvoľte UN a pole druh dodania. Dokladom vytvoreným v režime OSS, ktoré vstupujú iba do priznania iného členského štátu, priraďte typ členenia Nezahrňovať do priznania. Členenia DPH typu R slúžia na účely, kedy potrebujete plnenie (základ dane) uviesť do tuzemského priznania DPH a zároveň na doklade vyčísliť DPH odvádzanú v inom členskom štáte. Viac informácii nájdete v Pomocníkovi programu POHODA.