00:00
Kategória: DPH

Ako v programe POHODA vytvoriť priznanie OSS?

Pre predaj tovaru a poskytovanie služieb koncovým zákazníkom v Európskej únii platia od 1.júla 2021 nové pravidlá, ktoré rušia doterajšie prahové hodnoty pre platbu DPH v mieste plnenia. Pohodu sme preto okrem iného vybavili funkčnosťou vytvorenia riadneho priznania OSS – postup vám prehľadne predstavíme v tomto videonávode.