Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA 2024 PROFI

Variant POHODA Profi je určený na vedenie podvojného účtovníctva a nadväzujúcich evidencií majetku (vr. leasingového) a kníh jázd. Budete s ním mať prehľad o obchodných kontaktoch, zákazkách a peňažných prostriedkoch. Umožňuje zostavovať priznanie k DPH. U Vás sa uplatní v prípade, že si nechávate mzdy spracovávať externe a nepotrebujete viesť skladovú evidenciu.

Tento variant umožňuje viesť účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú prídavné licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA 2024 PROFI
licencia pre 1 počítač
530,00
POHODA 2024 PROFI NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
795,00
POHODA 2024 PROFI NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 060,00

POHODA 2024 PROFI 530,00 € 530,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA 2024 PROFI MLP
nesieťová prídavná licencia
212,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 530,00 €
DPH 106,00 €
Cena s DPH 636,00 €