Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA E1 2024 PREMIUM

Variant POHODA E1 Premium dopĺňa podvojné účtovníctvo variantu POHODA E1 Profi o skladové agendy a funkcie, a to vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL). Navyše umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov. Poskytuje tak komplexné a previazané informácie o hospodárení firmy.

Tento variant umožňuje viesť účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu. Pred zakúpením produktu Vás bude kontaktovať pracovník najbližšej pobočky spoločnosti STORMWARE ohľadom upresnenia a dohodnutia termínu inštalácie.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA E1 2024 PREMIUM
licencia pre 1 počítač
1 270,00
POHODA E1 2024 PREMIUM NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 905,00
POHODA E1 2024 PREMIUM NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
2 540,00

Doplnky

POHODA 2024 English UI
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku
330,00 €

POHODA E1 2024 PREMIUM 1 270,00 € 1 270,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA E1 2024 PREMIUM MLP
nesieťová prídavná licencia
508,00 €

Certifikovaná a SQL inštalácia

Inštalácia SQL serveru
98,00 €
Certifikovaná inštalácia POHODA SQL/E1
185,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 1 270,00 €
DPH 254,00 €
Cena s DPH 1 524,00 €