Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA E1 2024 KOMPLET

Variant POHODA E1 Komplet je najvyšší variant informačného systému POHODA E1. Obsahuje všetky funkcie a agendy variantu POHODA E1 Standard (najvyšší variant s jednoduchým účtovníctvom) a variantu POHODA E1 Premium (najvyšší variant s podvojným účtovníctvom).

Tento variant je ideálnou voľbou pre účtovníkov, ktorí svojim klientom vedú jednoduché či podvojné účtovníctvo na zákazku. Popri evidencii majetku (vrátane leasingového) a kníh jázd v ňom taktiež môžete viesť skladové hospodárstvo, vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL), vystavovať objednávky, vytvárať ponuky, spracovávať dopyty a pod. Variant umožňuje vedenie personalistiky, spracovanie miezd pre neobmedzený počet zamestnancov.

Východiskové agendy v tomto variatne si môžete rozširovať o ďalšie polia podľa vlastných potrieb, príp. si vytvárať ďalšie vlastné agendy.

Tento variant umožňuje viesť jednoduché, resp. podvojné účtovníctvo zákazkovo pre neobmedzený počet firiem. Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu. Pred zakúpením produktu Vás bude kontaktovať pracovník najbližšej pobočky spoločnosti STORMWARE ohľadom upresnenia a dohodnutia termínu inštalácie.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA E1 2024 KOMPLET
licencia pre 1 počítač
1 410,00
POHODA E1 2024 KOMPLET NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
2 115,00
POHODA E1 2024 KOMPLET NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
2 820,00

Doplnky

POHODA 2024 English UI
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku
330,00 €

POHODA E1 2024 KOMPLET 1 410,00 € 1 410,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA E1 2024 KOMPLET MLP
nesieťová prídavná licencia
564,00 €

Certifikovaná a SQL inštalácia

Inštalácia SQL serveru
98,00 €
Certifikovaná inštalácia POHODA SQL/E1
185,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 1 410,00 €
DPH 282,00 €
Cena s DPH 1 692,00 €