Prevádzkovateľ:

STORMWARE s.r.o.
IČO: 36 244 791
DIČ: SK2020186399

Matúšova 48
811 04 Bratislava
Slovenská republika

tel.: +421 259 429 911
fax: +421 259 429 910
e-mail: info@stormware.sk

tel.: +421 2 59 429 959
e-mail: hotline@stormware.sk

Elektronický obchod

POHODA E1 2024 JAZZ

S variantom POHODA E1 Jazz získate komplexné informácie zo štyroch oblastí: o stave a pohybe tovaru, materiálu a ďalších skladových položiek, a to vrátane rozširujúcich funkcií (oproti rovnakému variantu v radoch POHODA a POHODA SQL); o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti i na bankových účtoch; o obchodných kontaktoch a o zákazkách. Je možné v ňom vystavovať faktúry, pokladničné doklady a objednávky, príjemky a výdajky, vytvárať ponuky a spracovávať dopyty, výkazy pre Intrastat atď.

Tento variant neobsahuje účtovné, majetkové a mzdové agendy a funkcie. Hodí sa teda v prípade, že si nevediete jednoduché či podvojné účtovníctvo sami, ale nechávate si ho spracovávať na zákazku, vrátane prípadných miezd, priznaní k DPH a pod. Nájde taktiež uplatnenie v režime tzv. pobočkového spracovania údajov v rámci jednej firmy alebo v rámci spolupráce s účtovnou firmou.

Môže s ním pracovať viacero užívateľov, k dispozícii sú licencie na sieťovú i nesieťovú prevádzku. Na svoju prevádzku potrebuje SQL server.

Pre zabezpečenie bezproblémovej prevádzky produktu POHODA E1 je potrebné vykonať certifikovanú inštaláciu. Pred zakúpením produktu Vás bude kontaktovať pracovník najbližšej pobočky spoločnosti STORMWARE ohľadom upresnenia a dohodnutia termínu inštalácie.

Viac informácií o variante


Typ licencie

NázovCenaPočet Celkom
POHODA E1 2024 JAZZ
licencia pre 1 počítač
870,00
POHODA E1 2024 JAZZ NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
1 305,00
POHODA E1 2024 JAZZ NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
1 740,00

Doplnky

POHODA 2024 English UI
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku
330,00 €

POHODA E1 2024 JAZZ 870,00 € 870,00 €
 

Prídavné licencie

POHODA E1 2024 JAZZ MLP
nesieťová prídavná licencia
348,00 €

Certifikovaná a SQL inštalácia

Inštalácia SQL serveru
98,00 €
Certifikovaná inštalácia POHODA SQL/E1
185,00 €
Celkom položiek: 1 Cena bez DPH 870,00 €
DPH 174,00 €
Cena s DPH 1 044,00 €