Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Inštalácia MS SQL Server 2019 Express

Inštalácia MS SQL Server 2019 Express

Programy POHODA SQL a POHODA E1 vyžadujú pre svoju prevádzku Microsoft SQL Server. Pre lokálne použitie na jednom PC je možné využiť voľne prístupnú verziu Microsoft SQL Server 2019 Express. 

Systémové požiadavky

Systémové požiadavky uvedené v nasledujúcej tabuľke predstavujú odporúčané parametre pracovnej stanice užívateľa, na ktorej bude prevádzkovaný SQL server na prevádzku programov POHODA SQL/E1.

Operačný systém: Microsoft Windows 8 / 8.1 / 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
pozn.: Programy STORMWARE Office nie sú určené pro Windows XP, Server 2003 a staršie operačné systémy.
Procesor (CPU): Intel Core 2 Duo 2 GHz
Operačná pamäť (RAM): 2 x 2048 MB
Pevný disk (HDD): 2 x SATAII, 7200 ot./min.
Záložný zdroj (UPS): APC 500 W (podľa zdroja PC/servera)
Ostatné požiadavky: Na zobrazovanie kontingenčných tabuliek a grafov z riešenia Business Intelligence je nevyhnutný program Microsoft Excel 2013, 2010, príp. 2007

Ďalšie informácie o systémových požiadavkách a sieťovom preväze produktov využívajúcich MS SQL server nájdete v sekcii Systémové požiadavky.

Stiahnutie inštalácie MS SQL Server 2019 Express

Inštalačný balík je dostupný priamo na stránkach spoločnosti Microsoft, odkiaľ je voľne stiahnuteľný.

Odkaz na stiahnutie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=866658

Po stlačení tlačidla „Download now“ sa spustí sťahovanie súboru. Ten umiestnite tak, aby bolo možné ho po dokončení sťahovania jednoducho nájsť a spustiť.

Inštalácia MS SQL Server 2019

Ak je dokončené sťahovanie súboru, vyhľadajte súbor inštalačného balíka na Vašom pevnom disku a spustite ho

V sprievodcovi inštaláciou zvoľte voľbu typu Custom. Všetky typy inštalácii potrebujú k chodu pripojenie na internet. Je pravdepodobné, že sa zobrazí hlásenie o nekompatibilite slovenčiny, to stačí potvrdiť tlačidlom „Yes“.

Po potvrdení dôjde k zobrazeniu upozornenia na to, že slovenčina nie je v inštalátore podporovaná. To stačí potvrdiť stlačením „Yes“.

Na druhej strane sprievodcu môžete zmeniť umiestnenie sťahovania komponent potrebných pre inštaláciu. Sťahovanie zahájite stlačením tlačidla Install.

Akonáhle sa dokončí sťahovanie potrebných komponent, spustí sa samotná inštalácia MS SQL Server 2019 Express. V tom zvolíte prvú položku pre samostatnú inštaláciu.

Zaškrtnete súhlas s licenčnými podmienkami. Stlačíte tlačidlo Next. Inštalátor na pozadí vykoná kontrolu, či sú dostupné všetky potrebné súčasti operačného systému.

Ďalšia strana ponúkne automatickú aktualizáciu zabezpečenia servera a ďalších dôležitých súčastí. Je odporúčané túto voľbu zapnúť.

Na nasledujúcej strane sprievodcu sú zobrazené súčasti, ktoré budú inštalované. Ich konfigurácia by mala zodpovedať obrázku nižšie. V prípade potreby je možné v poli Instance root directory zmeniť zložku, kde bude SQL server nainštalovaný.

Ďalšia strana sprievodcu umožňuje premenovanie inštancie servera. Tu odporúčame ponechať východiskové pomenovanie SQLExpress. Meno inštancie je dôležité pri následnom nastavení programu POHODA SQL/E1.

V sekcii Server Configuration ponechajte nastavenia spustenia služby na automatické spustenie. Na záložke Collation musí byť nastavené pre Database Engine: Slovak_CI_AS. Táto hodnota bude automaticky načítaná z Vášho operačného systému, pokiaľ by sa líšila, je možné ju nastaviť pomocou tlačidla Customize...

Časť Database Engine Configuration slúži k nastaveniu prístupu k SQL Serveru. Ako Authentication Mode zvoľte Mixed mode, zadajte heslo užívateľa, ktoré bude slúžiť pre administráciu. Pomocou tlačidla Add Current User pridajte aj svoj aktuálny užívateľský účet systému Windows ako administrátorský.

Na záložke Data Directories je možné určiť iné úložisko pre data SQL servera. Po stlačení tlačidla Next sa spustí inštalácia programu Microsoft SQL Server.

Výsledok inštalácie je zobrazený na poslednej strane sprievodcu. Všetky vyobrazené položky musia mať status Succeeded. Sprievodcu dokončíte stlačením tlačidla Close.

Spustenie a nastavenie programu POHODA E1/SQL

Spusťte program POHODA pomocou zástupcu na ploche Windows. Ako prvé sa zobrazí sprievodca Nastavenia pripojenia k SQL serveru.

Na druhej strane sprievodcu dopíšte za východiskovú hodnotu localhost znak \ a názov práve nainštalovanej inštancie MS SQL Express. V prípade, že nedošlo k zmene názvu inštancie pri inštalácii bude názov \SQLExpress.

Tretia strana sprievodcu umožňuje pridať príponu k rozlíšení viacerých inštalácii programu POHODA na jednom SQL serveri. V prípade prevádzky jednej inštalácie, ponechajte pole prázdne a pokračujte stlačením klávesy Ďalej, program potom vytvorí pomocné databázy.

Po stlačení tlačidla dokončiť na poslednej strane sprievodcu sa následne spustí program POHODA.

Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 133069 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: