Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Podpora > FAQ > Podpora Windows Vista

Podpora Windows Vista

Ekonomický systém POHODA bol prvým ekonomickým systémom v ČR certifikovaným pre prevádzku na operačnom systéme Windows Vista

Inštalácia aplikácie

Windows Vista prináša užívateľom zvýšenú úroveň zabezpečenia. To sa prejavuje niektorými špecifickými postupmi už pri inštalácii aplikácií.

Program POHODA, rovnako ako väčšinu iných aplikácií, je nutné na Windows Vista inštalovať s právami administrátora. Windows Vista si pre spustenie každého inštalačného programu vynúti tzv. eleváciu (zvýšenie) práv – dôjde k stmavnutiu plochy a systém zobrazí dialógové okno, ktoré upozorňuje užívateľa, že je spustený inštalačný program. Ak užívateľ nie je aktuálne prihlásený pod účtom s administrátorskými právami, má možnosť zadať užívateľské meno a heslo účtu, ktorý tieto práva má. Ďalší postup inštalácie je úplne rovnaký ako na predchádzajúcich verziách Windows, viď tento návod.

Sieťová verzia programu POHODA (server/klient na Windows Vista)

Pri sprevádzkovaní sieťovej verzie programu POHODA na Windows Vista sa vyskytol problém, ktorý je spôsobený chybou v novej verzii protokolu Serverom Message Block 2.0 (SMB) na operačných systémoch Windows Vista a Windows Server Longhorn (KB 935366 http://support.microsoft.com/kb/935366/en-us).

Protokol SMB 2.0 (Server Message Block), označovaný tiež ako CIFS (Common Internet File System), je protokol pre zdieľanie súborov. Systémy Windows Vista používajú medzi sebou novú verziu protokolu SMB 2.0. Pri spojení Windows XP s Windows Vista je použitý pôvodný SMB 1.0.

Microsoft pripravil opravu protokolu SMB 2.0. Riešením pre sprevádzkovanie sieťovej verzie je inštalácia Service 1 na serveri s Windows Vista.

Ostatné aplikácie STORMWARE Office

Všetky aplikácie STORMWARE Office sme otestovali a upravili tak, aby boli na tomto systéme plne funkčné.

Nastavenie prístupových práv k inštalačnému adresáru

Po dokončení inštalácie je potrebné nastaviť prístupové práva do inštalačného adresára. Každý užívateľ, pracujúci s programom, musí plné práva (full control) do inštalačného adresára a všetkých podadresárov. Východiskové nastavenie práv pre inštalačný adresár je právo iba na čítanie.

POZOR, nespoliehajte sa na to, že pracujete pod administrátorským účtom. Jedno z nových bezpečnostných opatrení na Windows Vista nazvané UAC (user account control) spôsobuje, že i administrátor bežne pracuje s právami štandardného užívateľa. Iba ak spúšťaný program deklaruje, alebo Windows Vista uzná za vhodné, je užívateľ upozornený na potrebu už spomínanej elevácie práv. Programy STORMWARE Office túto eleváciu nevyžadujú, preto i administrátor bude pracovať s právami štandardného užívateľa.


Stiahnutie programu POHODA Start
  • 500 záznamov v účtovnom denníku
  • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
  • 200 záznamov v agende skladových pohybov
  • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
  • 100 záznamov v ostatných agendách
  • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 132733 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: