Školenie
Vyberte si termín

7. 5. 2024

Podvojné účtovníctvo  – Základné nastavenie

Privítajte Pohodu vo svojej firme

Komunikácia je podstatou porozumenia a harmónie. Ak začínate preto vo svojej firme pracovať s programom POHODA, potom určite oceníte možnosť sa v bloku 4 na seba nadväzujúcich kurzov Podvojné účtovníctvo naučiť základy pohodového jazyka, aby ste si spolu mohli hneď od začiatku jednoducho a zrozumiteľne porozumieť. Na prvom štandardizovanom kurze z tohto balíka vám ukážeme, ako postupovať pri založení novej účtovnej jednotky, ako si nastaviť vybrané vlastnosti v globálnom i užívateľskom nastavení, ako všeobecne postupovať pri zavádzaní počiatočných stavov a mnoho ďalšieho.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙