Školenie
Vyberte si termín

11. 6. 2024

Podvojné účtovníctvo – Majetok, saldo

Pokročilé účtovné operácie pod drobnohľadom

042/321, 022/042, 551/082 – tri zdanlivo jednoduché majetkové operácie, za ktorými sa v pozadí skrýva celý rad legislatívnych poučiek, princípov a pravidiel. Aby ste sa v nich dokázali čo najrýchlejšie zorientovať a mohli ich správne aplikovať v každodennej praxi, pripravili sme pre vás tento záverečný kurz z bloku Podvojné účtovníctvo v programe POHODA. Okrem účtovania dlhodobého a krátkodobého majetku v Pohode si navyše posvietime aj na ďalšie pokročilé operácie a funkcie, napríklad na saldo a možnosti jeho zostavenia alebo účtovanie časového rozlíšenia a opravných položiek.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙