Skip Navigation LinksSTORMWARE > FILIP > Novinky ve verzi 2005

Novinky ve verzi FILIP 2005

Popisovaná verzia: FILIP 2005
Vzťahuje sa k verzii: FILIP 2003
K dispozícii od: 30. 06. 2005

 

Tento prehľad obsahuje výber najdôležitejších noviniek a zmien, ktoré v programe pribudli od predchádzajúcej verzie.

Účtovníctvo

 • Pohľadávky a záväzky je možné viesť v cudzej mene. V agende Pohľadávky mena dokladu závisí od výberu účtu, v agende Záväzky je možné menu ľubovoľne vybrať pomocou povelu Cudzia mena v menu Záznam.
 • Likvidáciu dokladov je možné vykonať taktiež v cudzej mene alebo medzi rôznymi menami. Ak likvidácia prebieha v cudzej mene, je možné sledovať kurzové rozdiely.
 • Pri dokladoch je možné vykonávať i likvidáciu bez väzby.

Zbierky

 • V agende Zbierky bola rozšírená ponuka druhov zbierok. Na evidenciu domácej knižnice môžete využiť zbierku typu Knihy a pribudla i nová zbierka Umenie.
 • Do formulárov zbierok typov Audio, Video a Knihy bolo doplnené editačné pole pre formátovaný text, rovnaké ako v agende Zápisník. Text môžete formátovať prostredníctvom miestnej ponuky. Je možné nastaviť tučný text, kurzívu a veľkosť písma.

Financie

 • Do agendy Dlhodobé vklady bolo pridané pole Splatnosť. Jeho výklopný zoznam obsahuje hodnoty: jednorázovo, mesačne, štvrťročne, ročne.
 • V agende Cenné papiere pribudla nad tabuľkou záložka Výnosy, pomocou ktorej je možné evidovať výnosy - výplaty dividend alebo výnosy z podielových listov.

Ostatné

 • Doplnená možnosť uloženia zvoleného triedenia agendy.
 • Agenda Homebanking bola aktualizovaná podľa ekonomického systému POHODA, bola doplnená služba KB Priamy kanál.
 • Bola rozšírená možnosť vyhľadávacieho pola v lište pri výbere podľa dátumového pola.
 • Do nastavenia programu bola pridaná voľba "Zobraziť vždy posledný záznam". Zaškrtnutie tejto voľby nastaví kurzor po otvorení agendy na posledný záznam v tabuľke.
 • Novinkou je možnosť nastavenia užívateľskej voľby vzhľadu programu v štýle Microsoft Office 2000, XP alebo 2003.