Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

POHODA Jazz

Účtovníctvo vám spracováva externá firma a vy si vediete len sklady? Potom sa vám bude hodiť variant POHODA Jazz, ktorý je na spoluprácu s vašou účtovníčkou ideálny.

fakturácia
objednávky
financie
sklady
hotovostný predaj zásob

Funkcie a možnosti

POHODA Jazz

obsahuje štandardné funkcie

objednávky
ponuky, dopyty, vydané a prijaté objednávky
fakturácia
vydané a prijaté faktúry, zálohové faktúry, príkazy na úhradu, elektronická fakturácia
financie
pokladňa, banka, interné doklady
homebanking
tvorba a export príkazov, import a zaúčtovanie výpisov
cudzie meny
čiastky v cudzích menách, kurzové lístky, cudzojazyčné zostavy
adresár
správa obchodných kontaktov, komunikačné funkcie, organizácia dokumentov
sklady
zásoby, príjemky, výdajky, predajky, prevodky, výroba, výrobné čísla, inventúry, evidencia reklamácií a práv, automatické objednávky jednotlivých zásob
hotovostný predaj
modul Kasa na priamy online maloobchodný predaj zásob a agenda Kasa Mini na rýchly predaj bez nadväznosti na skladové hospodárstvo
internetové obchody
parametre a kategórie tovaru, administrácia priamo v programe POHODA, načítanie zásob zo systému POHODA, prijímanie objednávok do systému POHODA
Intrastat
výkazy pre Intrastat
podpora pokladničného hardwaru
podpora pokladničného hardwaru, čiarových kódov a mobilnej fakturácie
poštové zostavy
poukážky, obálky, sprievodky, štítky
tlačové zostavy
tlačové zostavy na tlač prehľadov, súpisiek atď.
editor tlačových zostáv
REPORT Designer
 

POHODA SQL Jazz

obsahuje okrem štandardných i rozšírené funkcie.

súbežná práca väčšieho počtu užívateľov aj pri väčšom zaťažení
rýchly prenos dát po sieti i pri súbežnej práci viacerých užívateľov
vyššia bezpečnosť dát
vysoká úroveň zabezpečenia dát vďaka technológii klient-server
podrobnejšie prístupové práva
priama definícia, práva na číselné rady, práva na exporty agend
 

POHODA E1 Jazz

okrem štandardných a rozšírených funkcií ešte obsahuje

nadštandardné funkcie skladov
editácia výrobných listov, evidencia viacerých dodávateľov, cudzie názvy zásob, nákupné ceny v cudzej mene, automatické objednávky jednoduchých i zložených zásob, inventúry pre viac skladov, synchronizácia skladov atď.
prídavná funkcia internetových obchodov
automatické spustenie XML komunikácie pre export zásob zo systému POHODA
užívateľské rozšírenie programu
nastavenie voliteľných parametrov, užívateľské agendy podľa individuálnych potrieb, tlačové zostavy na mieru apod.
detailné prístupové práva
definícia pomocou rolí, práva na tlačové zostavy
 

Nenašli ste funkciu, ktorú ste hľadali

Pozrite sa, aké iné varianty obsahujú podvojné, či jednoduché účtovníctvo, knihu jázd a mzdy. POROVNANIE VARIANTOV

Variant si môžete ešte funkčne rozšíriť

prehliadač účtovníctva POHODA Look Variant slúži na prezeranie a kontrolu účtovných údajov a dokladov nahratých v akomkoľvek inom variante systému POHODA a na tlač zostáv. Je určená pre klientov účtovných firiem, ktorí si nechávajú účtovníctvo spracovávať externe.
viac
POHODA Afilácia Add.
príplatok za prístup zamestnancov ďalšej, majetkovo prepojenej firmy
užívateľské rozhranie v anglickom jazyku (len pre rad SQL a E1)

Cenník

POHODA Jazz
1 PC
licencia pre 1 počítač
330 €
NET3
sieťová verzia pre 2 až 3 počítače
495 €
NET5
sieťová verzia pre 4 až 5 počítačov
660 €
CAL Prídavnú sieťovú licenciu, označovanú ako CAL, je potrebné zakúpiť pre šiesty a každý ďalší počítač v sieti.
prídavná sieťová licencia
132 €
MLP Nesieťová prídavná licencia je určená na inštaláciu jednej kópie zodpovedajúceho radu a variantu systému POHODA na ďalší počítač v rámci jedného miestne oddeleného pracoviska rovnakej organizácie.
nesieťová licencia
132 €

Ceny sú uvedené bez DPH a platia od 1. 9. 2023.

KOMPLETNÝ CENNÍK