Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Intrastat

Skladové hospodárstvo v programe POHODA podporuje aj Intrastat – systém zberu údajov pre štatistiku obchodu s tovarom medzi členskými štátmi Európskej únie. Keďže sa vykazovanie pre Intrastat týka len niektorých účtovných jednotiek, potrebné polia a funkcie sú dostupné až po úprave východiskového nastavenia programu. Výkazy pre Intrastat najjednoduchšie zostavíte v tých variantoch a radoch programu POHODA, ktoré obsahujú funkcie na vedenie skladovej evidencie.

Intrastat sa vás týka, ak...

...ste platiteľom DPH, ...prípadne patríte do skupiny ďalších osôb, ktoré sú podľa zákona o DPH osobami identifikovanými pre túto daň, ...a dosiahnete pri prijímaní alebo odosielaní tovaru prah pre vykazovanie

Funkcie pre štatistiku obchodu so štátmi EU

Vykazovanie malých zásielok zjednodušeným spôsobem

Zostavenie výkazov na základe zadaných údajov

Tlač výkazov na odoslanie a výkazov na prijatie

Vytvorenie výkazu v požadovanom elektronickom formáte