Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Nastavenie POHODA mServer

Správa a konfigurácia POHODA mServera

Spustenie správy a konfigurácie POHODA mServer urobíme v programe POHODA v agende Účtovné jednotky, ponukové menu voľba Databáza - povel POHODA mServer.

Po spustení sa otvorí dialógové okno "POHODA mServer", ktoré slúži na správu a spustenie konfigurácie POHODA mServerov.

V hlavnom okne máme prehľad vytvorených konfigurácií POHODA mServer.

Pre každú vytvorenú konfiguráciu POHODA mServera sú tu uvedené parametre: názov, port, stav spustenia (relácie). Ďalej toto dialógove okno slúži na vytvorenie, editáciu a zmazanie konfigurácie POHODA mServera.

Ďalej sa tu vykonáva spustenie vybranej inštancie (konfigurácie) POHODA mServera.

Pre rýchlejšiu prácu s vytvorenými konfiguráciami POHODA mServera je možné využiť kontextové menu, ktoré vyvoláte kliknutím pravým tlačidlom myši na vybraný záznam v dialógovom okne.