Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Spustenie POHODA mServer

Spustenie POHODA mServer z programu POHODA

V dialógovom okne "POHODA mServer" vyberte vami vytvorenú inštanciu POHODA mServer a cez tlačidlo „Spustiť“ alebo dvojklikom vybranú konfiguráciu POHODA mServer spustíte.

Po úspešnom spustení vybranej konfigurácie POHODA mServera sa otvorí nové dialógové okno, ktoré bude zobrazovať priebeh vykonaných komunikácií danej konfigurácie POHODA mServera.

Po spustení bude vybraná konfigurácia POHODA mServera na danom počítači počúvať v lokálnej sieti na nastavenom porte HTTP požiadavky na spracovanie a bude na ne odpovedať.

Záhlavie dialógového okna obsahuje "názov" spustenej konfigurácie POHODA mServera. Stavový riadok dialógového okna obsahuje "adresu" počítača, na ktorom je vybraná konfigurácia POHODA mServera spustená (hostname, port)

Pri vykonaní komunikácie medzi klientom a POHODA mServer bude spravený zápis do logu monitoringu spustenej konfigurácie. Ak komunikácia (príjem údajov, spracovanie XML údajov, odoslanie údajov) bude trvať dlhšie ako 3 s, zobrazí sa v ľavom dolnom rohu obrazovky waitDialog, ktorý vás bude informovať o stave spracovania.

Monitoring (log) komunikácie na mServeri

Pre rýchly prehľad stavu vykonanej komunikácie je zápis do logu farebne rozlíšený.

 • HTTP komunikácia aj spracovanie údajov = OK
 • HTTP komunikácia = OK , spracovanie údajov = ERROR
 • HTTP komunikácia = ERROR

Ak máme zapnutý monitoring, môžeme si pre každú vykonanú komunikáciu na POHODA mServeri zobraziť:

 • Prenesené údaje v rámci HTTP požiadavky klienta a HTTP odpovede POHODA mServera.

Prenesené údaje v rámci HTTP požiadavky klienta a HTTP odpovede POHODA mServera.
Zobrazenie prenesených údajov spravíme cez kontextové menu. Prenesené údaje v rámci HTTP požiadavky a HTTP odpovede sú ďalej uložené do log súboru, ktorý je uložený podľa nastavenia konfigurácie daného POHODA mServera.

Ukončenie spustenej konfigurácie POHODA mServer:

Ukončenie spustenej konfigurácie POHODA mServera spravíme tlačidlom „Ukončiť“ alebo zavretím okna. Spustená konfigurácia POHODA mServera počká na dokončenie všetkých aktuálne spracovávaných http požiadaviek a potom sa ukončí.

Spustenie POHODA mServer cez príkazový riadok

POHODA mServer je možné spustiť aj cez príkazový riadok a to pomocou parametra pohoda.exe /HTTP [parameter] [názov vytvorenej konfigurácie POHODA mServer v programe POHODA].

Cez príkazový riadok je možné: spustiť, vypnúť, reštartovať alebo získať zoznam vytvorených mServerov v programe POHODA.

Zoznam parametrov pre mServer:
 • Pohoda.exe /http start (názov mServera)
 • Pohoda.exe /http stop (názov mServera) [/host (názov počítača)]
 • Pohoda.exe /http stop (názov mServera) [/f] (pre vynútené ukončenie mServera je možné zadať parameter /f. Pokiaľ je proces mServera spustený na rovnakom stroji a v danom intervale sa ho nepodarí štandardne zastaviť, dôjde k násilnému ukončeniu procesu)
 • Pohoda.exe /http restart (názov mServera)
 • Pohoda.exe /http restart (názov mServera) [/f] (pre vynútené ukončenie mServera je možné zadať parameter /f. Pokiaľ je proces mServera spustený na rovnakom stroji a v danom intervale sa ho nepodarí štandardne zastaviť, dôjde k násilnému ukončeniu procesu)
 • Pohoda.exe /http list
 • Pohoda.exe /http list:xml (cesta k súboru)

Ukážka konkrétneho príkladu na spustenie POHODA mServer cez príkazový riadok:

Pohoda.exe /HTTP start "eShop-1"
Pohoda.exe /HTTP stop "eShop-1"
Pohoda.exe /HTTP restart "eShop-1" /f
Pre vypnutie je možné zadať namiesto názvu mServera alebo názvu počítača znak "*", ktorý znamená všetky servery resp. počítače. Ak nie je zadaný parameter /host, je vypnutý len na lokálnom počítači.
Ukážka parametra Pohoda.exe /http list

Ukážka parametra Pohoda.exe /http list:xml "C:\Stormware\mserver-list.xml"

mServer
  instance
    namemServer1/name
    runningtrue/running
    company
      ico12345678/ico
      year2018/year
    /company
    URIs
      URIhttp://C0508P:444/URI
    /URIs
  /instance
  instance
    namemServer2/name
    runningfalse/running
    company
      ico98765432/ico
      year2018/year
    /company
  /instance
/mServer

STIAHNÚŤ

Automatické spustenie POHODA mServer

Pri spustení POHODA mServeru sa vytvorí pripojenie do databázy vybranej účtovnej jednotky programu POHODA a preto nie je možné počas doby pripojenia v rámci inej spustenej inštancie programu POHODA, vykonávať určité operácie, ako napr. (správa databázy, zálohovanie účtovnej jednotky, atď.) Nedoporučujeme preto používať POHODA mServer nepretržito spustený. Pri použití POHODA mServeru odporúčame vytvoriť automatické úlohy cez plánovač úloh, ktoré zabezpečia jeho spustenie a vypnutie. Tieto úlohy naplánujte tak, aby bolo možné vykonať ďalšie automatické úlohy z programu POHODA ako napr. zálohovánie účtovnej jednotky, správa databázy atď.

Upozornenie:
POHODA mServer je súčasťou programu POHODA, preto pri jeho spustení dochádza k spusteniu samotného programu POHODA. Nedoporučujeme spúšťať POHODA mServer ako službu Windows (Windows services).