Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

História zmien komunikácie POHODA - Všeobecný Internetový obchod

Posledná aktualizácia 29. 05. 2017

POHODA ver. 11600 (Leto 2017)
Komunikácia POHODA - Všeobecný Internetový obchod. V novej verzii bolo opravené generovanie XML požiadavky na stiahnutie objednávok z internetového obchodu do programu POHODA. Bolo opravené generovanie namespace xmlns:lst="http://www.stormware.sk/schema/version_2/list.xsd" v elemente <dat:dataPack>.
Zmena v ukladaní logovacích súborov pre sledovanie histórie komunikácie.
Po novom sa vytvára priečinok Import/Export, ktorý obsahuje podpriečinky s názvom Internetového obchodu a v nich sú uložené jednotlivé logy komunikácie.
Pridané ukladanie response správy programu POHODA na prebehnutú XML komunikáciu.
Zmena v poradí odosielania požadavky na export údajov z programu POHODA na Všeobecný internetový obchod.
Poradie exportu údajov z programu Pohoda je po novom nasledovné: internetové parametre, kategórie, zásoby.
Opravené generovanie XML požiadavky pri nastavení komunikácie vo verzii 1.x. Program POHODA vytváral požiadavky vo verzi 1.3, po novom sú XML požiadavky vytvárané vo verzii 1.6