Komunikácia POHODA - Všeobecný internetový obchod

Komunikáciu programu POHODA so Všeobecným internetovým obchodom spustíte pomocou menu Súbor/Dátová komunikácia/Internetové obchodovanie.

Zobrazí sa sprievodca Internetové obchodovanie, v ktorom:

na prvej strane sprievodcu vyberiete:

  • názov Internetového obchodu, s ktorým budete chcieť komunikovať
  • typ komunikácie (odoslať/stiahnuť) na/z internet

na ďalších dvoch stranách sprievodcu podľa vybraného typu komunikácie definujete:

  • údaje, ktoré budete prenášať
  • filter na údaje

predposledná strana sprievodcu zhrnie nastavenie komunikácie

záverečná strana sprievodcu vypíše priebeh (stav) komunikácie