Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA

Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA

Nastavenie Všeobecného internetového obchodu v programe POHODA vykonáte v agende Internetové obchody, ktorú otvoríte cez menu Nastavenie/Internetové obchody/Nastavenie internetových obchodov. Agenda Internetové obchody obsahuje niekoľko variantov Internetových obchodov, preto pri nastavení nového obchodu vyberiete typ "Všeobecný internetový obchod" . Formulár pre nastavenie tohto obchodu sa skladá z niekoľkých častí, ide o záložky: Všeobecné, WEB klient, Export, Import, Nastavenie, FTP klient.

Popis záložiek nastavenia Všeobecného internetového obchodu:

Záložka Všeobecné

Slúži na identifikáciu internetového obchodu (Názov obchodu, WWW adresa, Logo).

Program POHODA umožňuje nastaviť komunikáciu s viacerými Všeobecnými internetovými obchodmi, preto pole "Názov obchodu" slúži ako jednoznačný identifikátor, musí byť teda unikátny. Pri komunikácii programu POHODA a Internetového obchodu budete obchod vyberať podľa tohto názvu.

Záložka WEB klient

Slúži na nastavenie autentizácie prihlásenia k webovej službe (Užívateľské meno a heslo).

Ak webová služba vyžaduje autentizáciu, je nutné vyplniť údaje meno a heslo, v opačnom prípade sa nevypĺňajú.

Záložka Export

Slúži na nastavenie komunikačných adries pre výstupné údaje z programu POHODA. (URL adresy a XLST transformácie výstupných údajov).

Program POHODA vytvorí výstupné údaje v štandardnom formáte XML POHODA.

Záložka Export-XSLT
Slúži na nastavenie XLST transformácie výstupných údajov z programu POHODA.

Program POHODA vytvorí výstupné údaje v štandardnom formáte XML POHODA. Ak váš Internetový obchod vyžaduje iný formát údajov, je potrebné mať vytvorenú XSLT transformačnú šablónu na prevod vami požadovaného formátu a typu údajov. Na záložke Export-XSLT nastavíte pre jednotlivé agendy konkrétne transformačné šablóny.

Záložka Import

Slúži na nastavenie komunikačných adries pre vstupné údaje do programu POHODA. (URL adresy a XLST transformácie vstupných údajov).

Program POHODA vytvorí výstupné údaje (požiadavku na údaje) v štandardnom formáte XML POHODA. Ak Váš Internetový obchod vyžaduje iný formát, je potrebné mať vytvorenú XSLT transformačnú šablónu na prevod Vami požadovaného formátu a typu údajov. V sekcii Transformácia XSLT vstupných údajov potom pre jednotlivé agendy priradíte konkrétne transformačné šablóny.

Záložka Nastavenie

Doplňujúce nastavenie komunikačného klienta (Kontrola importovaných údajov, História komunikácie, Doba odpovede servera, Verzia XML).

  • Kontrola duplicity importu

Ide o kontrolu sťahovaného súboru, týka sa teda iba importu údajov do programu POHODA! Ak bol daný súbor už raz importovaný, komunikácia na to upozorní a import údajov do programu POHODA neprebehne.

  • Sledovanie (história) komunikácie

Východiskové chovanie programu POHODA neuchováva história prebehnutej komunikácie. Ak budete chcieť uložiť prebehnutú komunikáciu, je potrebné túto voľbu zaškrtnúť. Ukladá sa iba požiadavka programu POHODA a odpoveď webovej služby. Log súbor prebehnutej komunikácie je vždy automaticky uložený v údajovom priečinku programu POHODA, podadresár LOG. Názov log súboru je IObchod.log

  • Maximálna doba odpovede[s]

Maximálna doba čakania programu POHODA na odpoveď webovej služby.

  • Verzia XML komunikácie

Program POHODA podporuje dva typy XML komunikácie, a to:
- XML komunikácia 1.X (ide o staršiu verziu XML komunikácie programu POHODA)
- XML komunikácia 2.X (ide o novšiu verziu XML komunikácie programu POHODA. Táto verzia je rozšírená o nové vlastnosti a funkcie prenosu údajov)

  • Komprimovať odoslané údaje

Program POHODA umožňuje komprimovať odoslané/prijaté údaje metódou Gzip.

Záložka FTP klient

Slúži na nastavenie FTP klienta pre prenos obrázkov a súvisiacich súborov zásoby (Hostiteľ, port, meno, heslo, vzdialené zložky).

Program POHODA umožní preniesť obrázky a súvisiace súbory zásoby na web pomocou FTP klienta. Na prenos údajov je možné nastaviť filter na preniesť: všetko alebo len nové/zmenené údaje.

  • Kódovanie názvov súborov

Pri nastavení FTP klienta pri všeobecnom internetovom obchode môžete rozhodnúť o spôsobe kódovania názvu súboru. Na výber máte medzi Windows-1250 alebo UTF-8.