Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE

Sadzba DPH na položke dokladu

XML komunikácia - definícia sadzby DPH na položke dokladu

Ak potrebujete zadať na položke dokladu sadzbu DPH, musíte vo vstupnom XML dokumente uviesť element rateVAT.

O výške sadzby DPH rozhoduje hodnota elementu rateVAT.

  • Ak bude nastavená na hodnotu "high", bude nastavená základná sadzba DPH (aktuálne 20%).
  • Ak bude nastavená na hodnotu "low", bude nastavená znížená sadzba DPH (aktuálne 10%).
  • Ak bude nastavená na hodnotu "none", bude nastavená 0% sadzba DPH.

XML komunikácia - východisková sadzba DPH na položke dokladu

Pokiaľ vstupný XML dokument neobsahuje na položke dokladu definíciu sadzby DPH, tj. element rateVAT, bude na vytvorenom doklade cez XML komunikáciu nastavená východisková sadzba DPH podľa typu položky.

Východisková hodnota sadzby DPH pri XML komunikácii

  • textová položka = 0% sadzba DPH.
  • skladová položka = sadzba DPH bude načítaná zo skladovej karty v programe POHODA.

XML komunikácia - vzorové príklady

  • Sadzba 20% DPH na položke dokladu (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH)
Príklad
Cena kuchynskej linky (bez DPH) je 3 000 EUR (sadzba 20 %).

DPH = 3 000 * 0,20 = 600 EUR
Cena s DPH = 3 000 + 600 = 3 600 EUR.

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteCena kuchynskej linky (bez DPH) je 3 000 EUR (sadzba 20 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVAThigh/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice3000/typ:unitPrice
     typ:price3000/typ:price
     typ:priceVAT600/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu POHODA

  • Sadzba 10% DPH na položke dokladu (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH).
Príklad
Cena lieku (bez DPH) je 30 EUR (sadzba 10 %).

DPH = 30 * 0,10 = 3 EUR
Cena s DPH = 30 + 3 = 33 EUR.

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteCena lieku (bez DPH) je 30 EUR (sadzba 10 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATlow/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice30/typ:unitPrice
     typ:price30/typ:price
     typ:priceVAT2/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu POHODA

  • Sadzba 0% DPH na položke dokladu (Výpočet zdola - základom dane je cena bez DPH).
Príklad
Doprava 40 (sadzba 0 %).

DPH = 40 * 0 = 0 EUR
Cena s DPH = 40 + 0 = 40 EUR.

Vzorový príklad XML

inv:invoiceItem
   inv:textVzorový príklad./inv:text
   inv:noteDoprava (bez DPH) je 40 EUR (sadzba 0 %)./inv:note
   inv:quantity1/inv:quantity
   inv:payVATfalse/inv:payVAT
   inv:rateVATnone/inv:rateVAT
   inv:homeCurrency
     typ:unitPrice40/typ:unitPrice
     typ:price40/typ:price
     typ:priceVAT0/typ:priceVAT
   /inv:homeCurrency
/inv:invoiceItem

STIAHNUŤ

Ukážka importu XML do programu POHODA