Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
Skip Navigation LinksSTORMWARE > Odborné školenia > Jednoduché účtovníctvo II

Školenie Jednoduché účtovníctvo II

Kategória: C

Tento kurz nadväzuje na kurz Jednoduché účtovníctvo I. Počas neho sa zoznámite so zložitejšími operáciami vykonávanými v programe POHODA, napríklad so spracovaním dokladov pri dovoze a vývoze tovaru, so spracovaním priznania DPH a výkazov pre Intrastat, s prácou s cudzou menou, so zadávaním majetku a s výpočtami odpisov podľa platnej legislatívy.

Kurz je určený: účtovníkom a ďalším pracovníkom, ktorí vedú jednoduché účtovníctvo firmy v programe POHODA a majú aspoň základné znalosti princípov účtovania. Nevyhnutným predpokladom pre absolovanie kurzu je orientácia v programe POHODA, preto Vám odporúčame absolvovať najskôr kurz Jednoduché účtovníctvo I.

Zľava na školenie k novému programu

Školenie sa začína o 9.00 hod. Kurz je pripravený ako poldenný a jeho skutočná dĺžka závisí od počtu účastníkov (najčastejšie 3,5 - 4 hodiny).

Cena školenia: 62 € (bez DPH)

Náplň školenia

 • Uvítanie účastníkov školenia a úvodné slovo o organizácii školenia.
 • Nastavenie jednoduchého účtovníctva v agende Globálne nastavenie (cudzie meny, DPH, majetok a Intrastat).
 • Výklad a praktické precvičenie spracovania dokladov v cudzej mene (vrátane zálohových faktúr).
 • Spracovanie priznania DPH.
 • Spracovanie výkazov pre Intrastat, vymeranie DPH, súhrnné hlásenie a dovoz, resp. vývoz tovaru.
 • Príkaz na úhradu v cudzej mene.
 • Zaradenie, vyradenie dlhodobého a drobného majetku a spracovanie leasingového majetku.
 • Spracovanie uzávierky (účtovanie na prelome účt. období, uzávierka kurzových rozdielov, údajová uzávierka) a analýzy.

Ďalšie informácie:

Prehľad školení
Modelové vzdelávacie plány
Termíny a objednávka školení
 

Stiahnutie programu POHODA Start
 • 500 záznamov v účtovnom denníku
 • 200 záznamov v peňažnom denníku v jednoduchom účtovníctve
 • 200 záznamov v agende skladových pohybov
 • 10 záznamov v agendách majetku a miezd
 • 100 záznamov v ostatných agendách
 • 20 použití funkcií pre prácu s údajmi

Meno a priezvisko:*
IČO:
Firma:
Ulica:
PSČ, Obec:*
E-mail:*
Odoslať a stiahnuť

Program POHODA Start
si už stiahlo 128251 užívateľov


POHODA Start má po registrácii časové obmedzenie do konca aktuálneho kalendárneho roka. Po uplynutí tohto obdobia bude možné nainštalovať novú verziu a pokračovať v bezplatnom používaní v ďalšom roku.

Akonáhle dôjde k prekročeniu limitu voľných záznamov alebo uplynie časové obmedzenie, budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

POHODA Start má bez registrácie limit 200 voľných záznamov v účtovnom denníku, resp. v peňažnom denníku a je možné ju používať 3 mesiace od prvej inštalácie na počítač (alebo do konca aktuálneho roka, ak je skôr ako o 3 mesiace od prvej inštalácie). Ak si prajete tieto začiatočné limity zvýšiť, zvoľte si stiahnutie s registráciou na záložke A v tomto okne. Registráciu je možné uskutočniť i neskôr priamo z programu POHODA Start.

Po vyčerpaní limitu budú tlačové zostavy označené slovom NEPLATNÉ.

Ak si neskôr kúpite plnú verziu programu POHODA, budete do nej môcť previesť všetky údaje vytvorené v programe POHODA Start a pokračovať s nimi ďalej bez obmedzení.

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Na e-mail uvedený vo formulári obdržíte registračné číslo.

Nainštalujte program POHODA Start do svojho počítača. Pri spustení programu stlačte tlačidlo Registrácia. V sprievodcovi vyberte možnosť Zadať registračné číslo programu POHODA Start a na ďalšej strane vyplňte zaslané registračné číslo.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť

Ďakujeme, že ste si vybrali POHODU Start.

Ak sťahovanie nezačne do 15 sekúnd, kliknite na tlačidlo Stiahnuť

Stiahnuť
Stiahnutie programu Pitný režim POHODA
Vyplňte e-mail: