Využite nový Účet POHODA pre bezpečnejšie a pohodlnejšie jednotné prihlasovanie k službám a aplikáciam STORMWARE
00:00
Kategória: DPH

Prečo doklad nevstupuje do súhrnného hlásenia?

Súhrnné hlásenie podávate v prípade, že uskutočníte dodanie tovaru do iného členského štátu osobe registrovanej k dani z pridanej hodnoty v inom členskom štáte, resp. poskytujete službu s miestom plnenia v inom členskom štáte, pokiaľ je povinný priznať a zaplatiť túto daň príjemca služby. Viac sa dozviete v pripravenom videonávode.