Školenie
Vyberte si termín

24. 7. 2024

23. 8. 2024

Mzdy

Odhaľte tajomstvo pohodového spracovania miezd

Vydali ste sa na profesijnú dráhu mzdovej účtovníčky a odborné príručky, ako vystavovať mzdy a spravovať všetky súvisiace agendy, vám pripomínajú skôr slovník cudzích slov? Vedenie mzdovej evidencie patrí nepochybne k jednej z najnáročnejších účtovných činností. Máme však pre vás recept, ako si čo najviac uľahčiť neustále sledovanie legislatívnych zmien a každomesačný kolobeh vystavovania miezd, navyše náhodne obohatený napr. o aktivity pri prijímaní nových zamestnancov. Okrem ostatných nástrojov našej zákazníckej podpory vyskúšajte školenie, kde vám odhalíme tajomstvo pohodového spracovania miezd.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙