Školenie
Vyberte si termín

23. 7. 2024

22. 8. 2024

Personalistika

Kúzlo efektívnej správy personálnych údajov v Pohode

Starostlivosť o ľudský kapitál sa stáva jednou z kľúčových činností podnikov všetkých veľkostí. Nerovnováha medzi množstvom ponúkaných pozícií na trhu práce a obmedzeným počtom vhodných kandidátov spôsobuje, že ako vedenie, tak aj personalisti musia vykonávať množstvo dôležitých úkonov, aby nielen svojim kľúčovým zamestnancom zabezpečili kvalitné pracovné podmienky. S narastajúcou komplexnosťou týchto aktivít je pritom potrebné môcť sa spoľahnúť na systém, ktorý vám pomôže so všetkou administratívou, aby ste sa mohli naplno venovať činnostiam podporujúcim spokojnosť a lojalitu vašich zamestnancov. Na našom školení vám preto ukážeme, ako personálne údaje efektívne spravovať v programe POHODA.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙