Školenie
Vyberte si termín

14. 8. 2024

Sklady – Zavedenie skladov

Postavte svoje skladové hospodárstvo na pevných základoch

Zvyšovanie efektivity výrobných a obchodných procesov väčších i menších firiem sa spravidla odvíja od správne zavedeného skladového hospodárstva a ostatných súvisiacich systémov. Pre všetkých výrobcov, predajcov a prevádzkovateľov e-shopu sme preto pripravili balíček 4 na seba nadväzujúcich kurzov, počas ktorých vás prevedieme hlavnými oblasťami skladovej evidencie. Na prvom z týchto kurzov sa zameriame na dôležité počiatočné nastavenia skladovej evidencie v programe POHODA, na predstavenie ústrednej agendy pre správu zásob a praktické ukážky ďalších súvisiacich funkcií.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙