Školenie
Vyberte si termín

17. 6. 2024

16. 7. 2024

Sklady – Doklady, zásoby, inventúra

Poradíme vám, ako využiť prepojenie agend pri skladových operáciách

Príjemka, výdajka, ponuka, dopyt, objednávka, faktúra – hlavné doklady, v ktorých sa pravidelne objavujú vaše skladové zásoby, a ktoré sú v programe POHODA vzájomne veľmi úzko previazané. Zabudnite preto na neustále ručné vypĺňanie jednotlivých položiek zakaždým, keď zásoba postúpi vo svojom skladovom obehu do nadväzujúceho dokladu. Zúčastnite sa nášho školenia a zistite, ako a do ktorých dokladov môžete pohodlne prenášať kompletné informácie z už vystavených dokladov, príp. z agendy Zásoby. V druhej časti kurzu sa potom pozrieme ako na rýchle spracovanie inventúry.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙