Školenie
Vyberte si termín

17. 7. 2024

16. 8. 2024

Sklady – Ceny, zľavy

Zvýšte svoju konkurencieschopnosť správnym nastavením cien v Pohode

Jedným z najpálčivejších rozhodnutí, pred ktorým sa hneď na začiatku podnikania ocitne každý obchodník je, ako si vhodne oceniť svoj tovar či služby. Na trhu si dnes môžete vybrať z celého radu odborných publikácií, ktoré vám pomôžu so zostavením účinnej cenovej stratégie. Počas nášho školenia sa zameriame už na praktické ukážky zadania predajných cien a zliav v príslušných agendách programu POHODA tak, aby ste si o nich udržiavali perfektný prehľad a mohli si ich variabilne prispôsobovať meniacim sa okolnostiam na trhu i vašim potrebám. Vďaka stabilnému zázemiu, ktoré vám POHODA pri cenotvorbe poskytne, môžete navyše zvýšiť svoju konkurencieschopnosť.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙