Školenie
Vyberte si termín

25. 7. 2024

26. 8. 2024

Účtovná uzávierka

Všetko, čo potrebujete vedieť o účtovaní v Pohode na prelome roka

Čo sa vám vybaví ako prvé, keď sa povie účtovná uzávierka? Ak je to niečo ako „množstvo práce“, „zložité operácie“ či „blúdenie v príručkách“, potom je pre vás tento kurz ako stvorený. Hneď v úvode vás zoznámime s osvedčeným postupom účtovnej uzávierky v Pohode. Podľa tohto scenára potom preplávame plytkými i hlbšími vodami účtovania na prelome roka, zastavíme sa pri tlačových zostavách, potrebných nastaveniach, inventarizácii, prípadoch účtovaných na konci obdobia a výpočte dane z príjmov. Celú poznávaciu plavbu zavŕšime zostavením účtovnej závierky a údajovou uzávierkou podľa zásad zákona o účtovníctve.
 

Zmluvné podmienky

Školenia sú organizované podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STORMWARE s.r.o.

Ak si účasť na školení rozmyslíte a budete chcieť zmeniť vybraný termín alebo stornovať svoju objednávku, informujte nás o tom prosím telefonicky na čísle +421 2 59 429 911 alebo e-mailom na adrese kurzy@stormware.sk. Nevyužité miesta by mohli zaplniť ďalší záujemcovia o školenie.

Zmeniť termín kurzu alebo stornovať objednávku je možné bezplatne najneskôr do 12.00 hodín pracovného dňa, ktorý predchádza pôvodne objednanému termínu školenia. Cena školenia nie je vratná v prípade, že sa prihlásený účastník školenia nezúčastní.

Ak bude počet prihlásených účastníkov školenia menší než 3, vyhradzuje si STORMWARE právo presunúť toto školenie na iný termín alebo ho zlúčiť so školením vypísaným na ďalší termín. Všetci prihlásení účastníci budú o prípadných zmenách informovaní s predstihom.

V prípade online školenia využívame program Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné do počítača inštalovať, stačí kliknúť na zaslaný webový odkaz), prípadne obdobnú aplikáciu. Objednávateľ je povinný otestovať pred zahájením školenia kvalitu svojho internetového pripojenia a funkčnosť systémových prostriedkov (mikrofón, kamera) nevyhnutných pre realizáciu online prenosu. Prípadné nedostatky na strane Objednávateľa nie sú dôvodom k reklamácii školenia. Je zakázané vykonávať záznam školenia, ďalej ho zverejňovať či predávať ďalším osobám.

An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded. Reload 🗙